en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2010
vol. 48
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Epidemiologiczna i kliniczna ocena guzków Heberdena i Boucharda

Paweł Piędel
,
Leszek Szczepański

Reumatologia 2010; 48, 6: 380–384
Data publikacji online: 2010/12/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Badania podjęto w celu uzyskania orientacyjnego określenia występowania zmian zwyrodnieniowych stawów międzypaliczkowych rąk w polskiej populacji i oceny znaczenia tych zmian dla chorych. Zbadano 100 osób, oceniając stawy palców II, III, IV, V u 50 mężczyzn i 50 kobiet w wieku od 47 do 84 lat (średnia wieku 62 lata). Guzki Heberdena (zmiany zwyrodnieniowe stawów międzypaliczkowych dalszych) wykryto u 59 osób, a guzki Boucharda (zmiany w stawach bliższych) w 27 przypadkach. W zdecydowanej większości stopień zaawansowania tych zmian był niewielki. Najczęściej zmiany były zlokalizowane na palcu II, gdzie były najbardziej zaawansowane. Najrzadsze i najmniejsze były zmiany stawów palca IV. Guzki Boucharda okazały się dwukrotnie, a guzki Heberdena prawie dwukrotnie częstsze u kobiet niż u mężczyzn. W prawych rękach wykrywano nieco częściej zmiany zwyrodnieniowe, ale w lewych rękach więcej było zmian bardziej zaawansowanych. Skargi na bóle rąk zgłosiło 64% kobiet i 36% mężczyzn z chorobą zwyrodnieniową palców rąk. Dla 8% kobiet i 17% mężczyzn, u których wykryto guzki, dolegliwości te były związane z istotnym ograniczeniem funkcji rąk. Wyniki badań z użyciem czynnościowego wskaźnika Dreisera wykazały, że stopień upośledzenia sprawności rąk zależał głównie od dolegliwości – był znacznie większy w rękach bolesnych (6,98 pkt) niż niebolesnych (1,24 pkt). Aż 32 chorych szukało wcześniej różnych form leczenia guzków Heberdena i Boucharda. Najczęściej stosowali oni farmakoterapię. Zmiany zwyrodnieniowe stawów palców rąk są bardzo częste w polskiej populacji. Dla znaczącej części chorych stanowią one istotny problem zdrowotny.

The aim of the study was to assess the prevalence and the clinical problems of the osteoarthritis of hand joints in the Polish population. We have assessed the hand joints (finger II, III, IV and V) of 100 persons aged 47–84, mean age: 62 years (50 men and 50 women). Heberden’s nodes (osteoarthritis of the distal interphalangeal joints) were found in hands of 59 persons and Bouchard’s nodes (proximal joints) – in 27. In the majority of the joints, degenerative changes were small or minimal (only palpable). The second finger was the most often affected one, while the fourth finger was the least affected. Advanced changes were the most frequent in the second finger. The prevalence of the Bouchard’s nodes was 2 times higher; and that of the Heberden’s nodes was almost 2 times higher in women than in men. In right hands slightly more nodes were found but nodes in left hands were more advanced. The affected hands were painful in 64% of women and 36% of men. Seventeen percent of men and 8% of women with osteoarthritis of hand joints complained of real impairment of the hands’ function. Disability of hands was much greater in painful hands (6.98 points of Dreiser’s index) than in asymptomatic hands (1.24 points). As many as 32 osteoarthritic patients looked for some kind of treatment, mainly pharmacotherapy. Osteoarthritis of hands is very common in the Polish population. For some patients this is an important health problem.
słowa kluczowe:

choroba zwyrodnieniowa stawów rąkfacebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.