facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
4/2008
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Funkcjonowanie szpitala w dobie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia po wprowadzeniu katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów

Wojciech Grzelak
,
Dariusz Samulak

Gin Prakt 2008; 4: 10-11
Data publikacji online: 2008/12/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W 2007 r. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) poinformował szpitale o wprowadzeniu od początku 2008 r. nowych zasad rozliczania świadczeń na podstawie katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). Spodziewano się, że nowy sposób rozliczania hospitalizacji będzie miał duży wpływ na sytuację finansową szpitala. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zlecił firmie zewnętrznej – Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – opracowanie konsekwencji finansowych na podstawie warunków określonych w propozycji NFZ. Zakres badania obejmował przeprowadzenie symulacji finansowej na 2008 r. w oparciu o strukturę usług szpitalnych (hospitalizacji) świadczonych w trzech kwartałach 2007 r. na podstawie warunków zawartych w propozycji NFZ na 2008 r., przy założeniu identycznych kosztów w 2008 r. jak w 2007 r., gdzie punkt rozliczeniowy będzie stanowił jednostkę rozliczeniową. Należy zauważyć, że badany szpital wykonuje znaczny i zróżnicowany zakres świadczeń, co wpłynie w sposób zróżnicowany na sytuację finansową poszczególnych oddziałów. W przypadku badanych oddziałów szpitalnych po wprowadzeniu katalogu świadczeń JGP wypracowanie liczby punktów będzie się przedstawiało następująco: • oddział kardiologii wypracuje w pierwszych trzech kwartałach 2008 r. zaledwie 56% liczby punktów wypracowanych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2007 r., • oddziały nefrologii, reumatologii, chirurgii szczękowo-twarzowej przy nowych zasadach punktowania i wyceny wypracują prawie 70% liczby punktów wypracowanych w 2007 r., • oddziały pediatrii, otolaryngologii, ortopedii wypracują liczbę punktów w granicach 88% w porównaniu z 2007 r., • oddziały chirurgii ogólnej, neurochirurgii, dermatologii wypracują w granicach 92–97% punktów, • w najgorszej sytuacji będzie oddział gastroenterologii dziecięcej, który wygeneruje zaledwie 32% punktów wypracowanych w 2007 r., • w dobrej kondycji finansowej będą oddziały: położniczo-ginekologiczny, neonatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, chirurgii dziecięcej, urologii – dzięki nowemu systemowi kontraktowania i wyceny świadczeń wygenerowanych zostanie nawet dwukrotnie więcej punktów. Wniosek końcowy z przeprowadzonego badania po wprowadzeniu nowych zasad wyceny i punktowania świadczeń jest następujący: od stycznia do września 2008 r. szpital wygeneruje przychody o ponad 2 mln zł niższe niż zrealizował w analogicznym okresie 2007 r....


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.