eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
1/2013
vol. 7
 
Share:
Share:
abstract:

Indeks prac opublikowanych w 2012r.

Online publish date: 2013/03/27
View full text Get citation
 

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; vol. 6, 1

 1 Powikłania żywienia dojelitowego jako problem

leczniczy i pielęgnacyjny


Complications of enteral nutrition as a therapeutic and nursing problem

Beata Skokowska, Grażyna Bączyk, Lucyna Gacek, Anna Bielawska7 Przegląd piśmiennictwa na temat bólu pooperacyjnego oraz jakości opieki pielęgniarskiej

Review of literature on the post-operative pain

and the quality of nursing care


Agnieszka Ulatowska, Grażyna Bączyk,

Honorata Lewandowska13 Percepcja bólu u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych

Perception of pain in patients with chronic

limb ischemia


Danuta Ponczek, Katarzyna Piotrowska,

Mirosława Felsmann, Marzena Humańska20 Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia

chorych po zabiegach kardiochirurgicznych


Influence health behaviours on quality of life

of patients after cardiosurgical operations


Krystyna Kurowska, Marta Korecińska26 Aktywność fizyczna pacjentów z nadciśnieniem tętniczym a jakość ich życia

Physical activity and quality of life in patients

with hypertension


Bernadeta Cegła, Małgorzata Filanowicz,

Aneta Dowbór-Dzwonka, Ewa Szynkiewicz34 III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; vol. 6, 243 Badanie fizykalne i postępowanie pielęgniarskie

w schorzeniach układu naczyniowego kończyn dolnych


Physical examination and nursing care in diseases

of the vascular system limb lower


Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień,

Paulina Mościcka, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda-Białasik, Łukasz Woda52 Dostęp doszpikowy w stanach zagrożenia życia

Intraosseous access in life-threatening conditions Marzena Jędrzejczyk, Dariusz Bazaliński,

Paweł Więch, Andrzej Włodyka64 Ocena...


View full text...
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.