eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

Anna Majda
,
Karolina Walas
,
Agnieszka Gawełek

Data publikacji online: 2013/03/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa, uznana za jedno z zagrożeń cywilizacyjnych, jest najczęstszą patologią stawów występującą u osób
dorosłych. Endoprotezoplastyka stanowi cenny sposób leczenia ciężkich zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego, który wpływa na
poprawę jakości życia osób chorych.
Cel pracy. Celem badania była ocena wpływu endoprotezoplastyki stawu biodrowego na jakość życia pacjentów uwarunkowaną stanem zdrowia.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 70 pacjentów, którzy z powodu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego byli
leczeni w Klinice Św. Łukasza w Bielsku-Białej. Do oceny jakości życia przed i po zabiegu operacyjnym wykorzystano wystandaryzowany
kwestionariusz Nottingham Health Profile (NHP [wersja polska Wrześniewski]).
Wyniki. Po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego zaobserwowano istotną statystycznie poprawę jakości życia pacjentów
w wymiarze: energia życiowa, ból, sprawność ruchowa oraz w sferze życia dotyczącej pracy domowej, zagospodarowania czasu wolnego,
życia towarzyskiego oraz zainteresowań i hobby. Nie stwierdzono statystycznie istotnej poprawy w wymiarze: reakcje emocjonalne, izolacja
społeczna, zaburzenia snu oraz w sferze pracy zarobkowej, życia rodzinnego, życia seksualnego. Jakość życia badanych była determinowana
zmienną, taką jak płeć oraz masa ciała. Kobiety oraz osoby o prawidłowej masie ciała wyżej oceniły swoją jakość życia po zabiegu
endoprotezoplastyki.
Wnioski. Zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego poprawił znacząco jakość życia chorych w badanej grupie.
Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (1): 29–37

Introduction. According to one of the civilization threats — osteoarthritis is the most common joint disease in adults. Total joint replacement
is a valuable treatment for severe osteoarthritis of the hip, significantly affecting improved Quality of Life of patients.
Aim. The aim of this study was to evaluate the impact of hip replacement on quality of life of patients conditioned health.
Matherial and methods. The study group consisted of 70 patients, who were treated at the Clinic of St. Luke in Bielsko-Biała. For the
evaluation of the quality of life the standardized questionnaire — Nottingham Health Profile (NHP, Polish version Wrześniewski) was used.
Results. At the final evaluation the improvement was observed in the following in subareas: energy level, pain, physical abilities and life
areas affected: works in home, free time, social life, interests and hobbies. No change was observed in the in subareas: emotional reaction,
social isolation, sleep and life areas affected: work, home life, sex life. Quality of life was determined by variable subjects such as sex and
body weight. Women and persons of normal weight above found their quality of life after surgery arthroplasty.
Conclusion. Total hip replacement improved Quality of Life in study group.
Nursing Topics 2013; 21 (1): 29–37
słowa kluczowe:

jakość życia, endoprotezoplastyka, choroba zwyrodnieniowa stawów

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe