eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
2/2012
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jogurt – potencjalna strategia w nietolerancji laktozy: znaczenie dawki

Edyta Mądry
,
Beata Krasińska
,
Małgorzata Woźniewicz
,
Sławomira Drzymała-Czyż
,
Waldemar Bobkowski
,
Teresa Torlińska
,
Jarosław Walkowiak

Przegląd Gastroenterologiczny 2012; 7 (2): 81–86
Data publikacji online: 2012/05/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Hipolaktazja typu dorosłych jest najczęstszym niedoborem enzymatycznym występującym u ludzi. Niepełne trawienie laktozy może prowadzić do zaburzeń jej wchłaniania, co powoduje zespół objawów klinicznych określanych jako nietolerancja laktozy (NL).

Cel: Określenie dawki laktozy podawanej jednorazowo w postaci jogurtu, tolerowanej przez zdrowe młode osoby dorosłe z NL.

Materiał i metody: Badaniem objęto 10 młodych dorosłych z NL. Wszyscy badani byli homozygotami –13910 C/C w zakresie genu promotorowego laktazy. U każdej osoby wykonano wodorowo-metanowy test oddechowy (TO) po obciążeniu 400, 200, 100 ml jogurtu (5 godzin). Objawy kliniczne oceniano przez 12 godzin po spożyciu każdej dawki produktu.

Wyniki: Nieprawidłowe wyniki TO występowały u wszystkich badanych osób po spożyciu 400 ml, a u 2 spośród 10 po spożyciu 200 ml jogurtu. Obciążenie dawką 100 ml skutkowało graniczną wartością TO u 1 osoby. U wszystkich badanych stwierdzono resztkową fermentację laktozy przez wiele godzin (mediana sumy wydalania wodoru i metanu w 240. min testu – 6,5 ppm). Wszyscy badani zgłaszali objawy kliniczne po spożyciu 400 ml jogurtu. Ich nasilenie było istotnie większe niż obserwowane po obciążeniu 200 ml produktu. Dawka 100 ml jogurtu nie wywołała dolegliwości brzusznych ani zmiany konsystencji stolca u żadnej spośród badanych osób.

Wnioski: Subiektywna obserwacja objawów klinicznych sugeruje, że młodzi dorośli z NL mogą tolerować do 200 ml jogurtu podawanego w jednym posiłku. Uwzględniając jednak obiektywną ocenę zaburzeń trawienia laktozy za pomocą TO, wydaje się, że jednorazowa dawka zdecydowanie nie powinna przekraczać 100 ml.

Introduction: Adult-type hypolactasia (ATH) is the most common enzyme deficiency in humans. Incomplete digestion of lactose may result in lactose malabsorption (LM) causing symptoms of lactose intolerance (LI).

Aim: Determination the dose of lactose, administered as a single serving in the form of yogurt, that is tolerated by LI healthy young adults.

Material and methods: All (10 young adults) subjects were homozygotes C/C at locus 13910 upstream of the LCT gene. The hydrogen-methane breath test (BT) was performed after a load of 400, 200 and 100 ml of yogurt (5 h). Clinical symptoms were assessed for 12 h.

Results: Ingestion of 400 ml of yogurt brought about abnormal BT results in all examined individuals; consumption of 200 ml did so in two of ten subjects, while a load of 100 ml caused borderline hydrogen excretion in one individual. However, residual fermentation of lactose was observed for several hours in all subjects. All participants reported symptoms after the ingestion of 400 ml of yogurt and their severity was significantly higher than that observed after a load of 200 ml. After consuming 100 ml of yogurt, none of the examined individuals reported gastrointestinal symptoms.

Conclusions: Subjective observation of clinical symptoms suggests that young adult LI may tolerate up to 200 ml of yogurt served in one meal. However, when considering the objective assessment of LM by BT, it seems that the dose served per meal definitely should not exceed 100 ml.
słowa kluczowe:

jogurt, nietolerancja laktozy, test oddechowy, hipolaktazja

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe