eISSN: 2299-551X
ISSN: 0011-4553
Journal of Stomatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
MNiSW
20
CiteScore 2018
0,07
 
NEW Guidelines for Authors!
Preparation of the electronic version of the journal "Journal of Stomatology" with the help of a professional journal management tool that will enable the active distribution of publications on the Internet – task financed under the agreement No. 818/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie elektronicznej wersji czasopisma „Journal of Stomatology” przy pomocy profesjonalnego narzędzia do zarządzania czasopismem, który umożliwi aktywną dystrybucję publikacji w Internecie – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Preparation of an English version of the journal – task financed under the agreement No. 747/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie angielskojęzycznej wersji czasopisma z wydań – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

1/2015
vol. 68
 
 

 

Pure bone-borne palatal expander anchored on orthodontic mini-implants Micro-4 or Micro-6 Expander

Heinz Winsauer, Andre Walter, Doreen Jaeschke, Clemens Winsauer, Alfred Muchitsch, Brigitte Wendl
Online publish date: 2015-03-14
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1144370

Risk factors for apical periodontitis – review of literature

Katarzyna Sopińska, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
Online publish date: 2015-03-14
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1144376

Orbital floor reconstruction planning in the course of silent sinus syndrome using online fab lab – case report

Paweł Berczyński, Tomasz Smektała, Dorota Oskwarek, Krzysztof Dowgierd, Grzegorz Trybek, Katarzyna Lewusz, Katarzyna Sporniak-Tutak
Online publish date: 2015-03-14
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1144377

Results of traumatic injuries of milk teeth and the alveolar process – case study

Mansur Rahnama, Joanna Szczerba-Gwóźdź, Urszula Orzędała-Koszel
Online publish date: 2015-03-14
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1144378

Tooth avulsion – report of two cases

Piotr Ciesielski, Mia Sulwińska, Joanna Łaszkiewicz
Online publish date: 2015-03-14
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1144379
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe