eISSN: 2299-551X
ISSN: 0011-4553
Journal of Stomatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
MNiSW
20
CiteScore 2018
0,07
 
NEW Guidelines for Authors!
Preparation of the electronic version of the journal "Journal of Stomatology" with the help of a professional journal management tool that will enable the active distribution of publications on the Internet – task financed under the agreement No. 818/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie elektronicznej wersji czasopisma „Journal of Stomatology” przy pomocy profesjonalnego narzędzia do zarządzania czasopismem, który umożliwi aktywną dystrybucję publikacji w Internecie – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Preparation of an English version of the journal – task financed under the agreement No. 747/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie angielskojęzycznej wersji czasopisma z wydań – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

4/2016
vol. 69
 
 

 

Investigation of trait anxiety as a predictor of dental anxiety

Iwona Olszewska-Czyż, Małgorzata Kantorowicz, Maria Chomyszyn-Gajewska
Online publish date: 2016-10-23
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1225378

Influence of water sorption on the shrinkage stresses of dental composites

Monika Domarecka, Krzysztof Sokołowski, Michał Krasowski, Agata Szczesio, Kinga Bociong, Jerzy Sokołowski, Monika Łukomska-Szymańska
Online publish date: 2016-10-23
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1225380

Isolation of the operative field on the basis of contemporary reports and own observations

Renata Chałas, Ilona Wójcik-Chęcińska, Katarzyna Kamińska-Pikiewicz, Agnieszka Łój-Maczulska, Paweł Maksymiuk
Online publish date: 2016-10-23
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1225381

Influence of different types of plant extracts on the Streptococcus sobrinus culture

Oksana V. Klitynska, Yeugen Y. Kostenko, Viacheslav R. Gurando, Victoria M. Karpinets
Online publish date: 2016-10-23
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1225382

Patients with nephropathy in the dental office*

Agnieszka Kaja, Marcin Adamiecki, Anna Dudko
Online publish date: 2016-10-23
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1225383
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe