eISSN: 2299-551X
ISSN: 0011-4553
Journal of Stomatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
MNiSW
20
CiteScore 2018
0,07
 
NEW Guidelines for Authors!
Preparation of the electronic version of the journal "Journal of Stomatology" with the help of a professional journal management tool that will enable the active distribution of publications on the Internet – task financed under the agreement No. 818/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie elektronicznej wersji czasopisma „Journal of Stomatology” przy pomocy profesjonalnego narzędzia do zarządzania czasopismem, który umożliwi aktywną dystrybucję publikacji w Internecie – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Preparation of an English version of the journal – task financed under the agreement No. 747/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science.

Przygotowanie angielskojęzycznej wersji czasopisma z wydań – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 818/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

6/2017
vol. 70
 
 

 

Macrophage in periodontal inflammation

Yevhen Kuzenko, Anatoly Romanyuk Romanyuk, Antonina Politun
Online publish date: 2017-01-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1230588

Variations in orthodontic bracket retention related to base design. Comparison of foil mesh and anchor pylons brackets

Marta Gibas-Stanek, Stephen Williams, Wojciech I. Ryniewicz, Bartłomiej W. Loster
Online publish date: 2017-01-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1230589

Dental and skeletal changes after intra-oral molar distalization using a “Distal Driver” appliance: a pilot study

Gabriela Urbaniak-Malinowska, Marta Gibas-Stanek, Stephen Williams, Wojciech Stós, Bartłomiej W. Loster
Online publish date: 2017-01-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1230590

Clinical consequences of untreated early childhood caries in urban population of children with high risk of caries in Poland

Piotr Rożniatowski, Anna Piróg-Bednarska, Angelika Kobylińska, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk
Online publish date: 2017-01-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1230582

Parafunctions, signs and symptoms of temporomandibular disorders (TMD) among adolescents 14 to 15 years of age

Magdalena Urban, Klaudia Suligowska, Anna Wytrykowska, Maria Prośba-Mackiewicz, Tomasz Zdrojewski, Magdalena Wrotkowska
Online publish date: 2017-01-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1230591

Periodontal status in growing patients with unilateral cleft lip and palate

Beata Wyrębek, Renata Górska, Dorota Cudziło, Paweł Plakwicz
Online publish date: 2017-01-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1230583

Evaluation of morphological relations between lower craniofacial skeletal structures and dimensions of upper respiratory tract in skeletal Classes I and III

Karolina Stelmańska, Zbigniew Paluch, Marta Twardokęs, Katarzyna Ura-Sabat, Hanna Frelich, Michał Szlęzak, Maciej Misiołek
Online publish date: 2017-01-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/00114553.1230585

Tooth development in the light of cancer survivors’ examination*

Anna Jodłowska, Lidia Postek-Stefańska, Daria Pietraszewska, Grażyna Sobol-Milejska
Online publish date: 2017-01-07
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.7978

Oral health condition in a 6.5-year-old girl with Prader-Willie syndrome – case report

Jerzy Błaszczak, MONIKA MAŚLANKO, KATARZYNA OLSZEWSKA, AGNIESZKA SKAWIŃSKA- BEDNARCZYK, JUSTYNA PIETRAK, Maria Mielnik- Błaszczak
Online publish date: 2018-01-19
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7487

Tooth reattachment: knowledge and practice of Nigerian dentists in postgraduate training

Deborah M. Ajayi, Shakeerah O. Gbadebo, Iyabode M.F. Abiodun-Solanke
Online publish date: 2018-01-19
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7738

Practical application of Cari Screen test and ecological balance hypothesis

Joanna Mikołajczyk, Rafał Rojek, Magdalena Gońda-Domin, Ilona Wieczkowska, Karolina Węsierska
Online publish date: 2018-01-19
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7739

The state-of-the-art technologies for medical dental practice

Łukasz Sańpruch, Rafał Wiench, Magdalena Marków, Monika Urbaniak, Maciej Misiołek
Online publish date: 2018-01-19
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.8059

Evaluation of the efficacy of Guided Tissue Regeneration in deep bone defects of single-rooted teeth classified as “hopeless”

Rafał Wiench, Łukasz Gilowski, Justyna Kulczycka, Wojciech Domka, Przemysław Jabłoński
Online publish date: 2018-01-19
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.8465

Methods of evaluation of occlusal contacts in orthodontic patients – review of literature

Katarzyna Piątek-Jakubek, Sylwia Motyl, Stephen Williams, Bartłomiej W. Loster
Online publish date: 2018-01-19
 
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.5991
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe