ISSN: 2657-8085
Kurier Medyczny
Current issue Archive About the journal Subscription Contact WYDAWCA: Termedia sp. z o.o. | Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne
PREZES: Janusz Michalak | DYREKTOR WYKONAWCZY: Marcin Kępczyński

REDAKCJA: Wydawnictwo Termedia sp. z o.o. | ul. Kleeberga 2 | 61-615 Poznań
tel./faks: +48 61 822 77 81 | www.termedia.pl
ADRES REDAKCJI W WARSZAWIE: Termedia sp. z o.o. | Plac Trzech Krzyży 10/14
00-507 Warszawa | Biurowiec Ethos | km@termedia.pl

REDAKTOR NACZELNY: Janusz Michalak | j.michalak@termedia.pl

DYREKTOR WYDAWNICZY „KURIERA MEDYCZNEGO”: Agnieszka Starewicz-Jaworska a.starewicz@termedia.pl | +48 0502 107 464

KOLEGIUM REDAKCYJNE: Aleksandra Lang | Krystian Lurka
Marta Koblańska | Alicja Kostecka

DYREKTOR MARKETINGU I REKLAMY „KURIERA MEDYCZNEGO”: Małgorzata Solarczyk
m.solarczyk@termedia.pl | +48 0501 419 806

KIEROWNIK PROJEKTÓW SPONSORINGOWYCH: Emilia Kowalska
e.kowalska@termedia.pl | +48 0502 107 563
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe