ISSN: 2657-8085
Kurier Medyczny
Current issue Archive About the journal Subscription Contact Instructions for authors
INDEX COPERNICUS
35.09

 

Kurier Medyczny to czasopismo dedykowane szeroko rozumianemu środowisku lekarskiemu. W każdym wydaniu publikujemy rozszerzone artykuły na wybrane tematycznie zagadnienia medyczne. Artykuły zawierają komentarze i opinie lekarzy specjalistów, menedżerów i decydentów w ochronie zdrowia. Niezależni dziennikarze relacjonują najważniejsze wydarzenia branżowe. Celem czasopisma jest edukacja i dzielenie się najważniejszymi dla środowiska informacjami.Nakład drukowany: 10 000 egz. + e-prenumerata 40 tys. lekarzyE-wydanie czasopisma Kurier Medyczny dociera do ok. 40 tys. lekarzy, lekarzy specjalistów, lekarzy POZ oraz decydentów w NFZ, Ministerstwie Zdrowia, AOTMiT, GIS, kierowników placówek służby zdrowia, osób mających prawo wykonywania zawodu lekarskiego. W tych wydaniach możemy publikować reklamy RX.
Profil pisma:- Opiniotwórczy tytuł dla lekarzy i branży ochrony zdrowia- Najnowsze terapie innowacyjne i ich dostępność na polskim rynku- Materiały edukacyjne i specjalistyczne opisujące osiągnięcia medyczne- Komentarze i opinie ekspertów- Relacje z najważniejszych wydarzeń medycznych i systemowych- Opinie i rekomendacje liderów i autorytetów naukowychCopyright: © Termedia Sp. z o. o. To jest artykuł Open Access rozpowszechniany na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.RedakcjaRedaktor Naczelny:
Janusz Michalak

Dyrektor Działu dziennikarskiego
Marzena Sygut-Mirek +48 515 088 200 | m.sygut-mirek@termedia.pl

Dyrektor marketingu i reklamy „KURIERA MEDYCZNEGO”:
Małgorzata Solarczyk | m.solarczyk@termedia.pl | +48 0501 419 806
Project Manager
Emila Gołębiowska | + 48 571 601 685 | e.golebiowska@termedia.pl
Daria Rosińska - Wolska | + 48 509 502 546 | d.rosinska-wolska@termedia.pl


Wydawca

Prezes:
Janusz Michalak
Dyrektor wykonawczy:
Marcin Kępczyński
Wydawca:
Termedia sp. z o.o. | Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne

The journal is funded by Termedia Publishing House
ISSN: 2657-8085
FEATURED PRODUCTS
JOURNALS
Menedżer Zdrowia
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.