eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Current issue Archive About the journal Editorial board Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

MEiN
5
INDEX COPERNICUS
96.73

 
4/2020
vol. 17
 
 

 
Guidelines/recommendations

Treatment of pressure ulcers – recommendations of the Polish Wound Management Association. Part II

Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Katarzyna Cierzniakowska, Dariusz Bazaliński, Arkadiusz Jawień, Anna Spannbauer, Anna Polak, Maciej Sopata, Elżbieta Kozłowska, Aleksandra Popow, Renata Jabłońska, Joanna Przybek-Mita, Regina Sierżantowicz, Izabela Kuberka, Robert Ślusarz, Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Maria Kózka, Urszula Jakubowska, Marta Bakowska, Zofia Augusewicz, Irena Samson
Online publish date: 2021-02-03
 
DOI: https://doi.org/10.5114/lr.2020.103116
Review paper

Hell pressure ulcers in the context of word guidelines (EPUAP/NPIAP) and own experience. Literature review

Dariusz Bazaliński, Paulina Szymańska, Maria T. Szewczyk
Online publish date: 2021-02-03
 
DOI: https://doi.org/10.5114/lr.2020.103117
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe