eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Current issue Archive About the journal Editorial board Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

4/2020
vol. 17
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Guidelines/recommendations

Treatment of pressure ulcers – recommendations of the Polish Wound Management Association. Part II

Maria T. Szewczyk
1
,
Justyna Cwajda-Białasik
1
,
Paulina Mościcka
1
,
Katarzyna Cierzniakowska
1
,
Dariusz Bazaliński
2, 3
,
Arkadiusz Jawień
4
,
Anna Spannbauer
5
,
Anna Polak
6
,
Maciej Sopata
7
,
Elżbieta Kozłowska
1
,
Aleksandra Popow
1
,
Renata Jabłońska
8
,
Joanna Przybek-Mita
2, 9
,
Regina Sierżantowicz
10
,
Izabela Kuberka
11
,
Robert Ślusarz
8
,
Beata Mrozikiewicz-Rakowska
12
,
Maria Kózka
13
,
Urszula Jakubowska
14
,
Marta Bakowska
15
,
Zofia Augusewicz
,
Irena Samson
16

1.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.
Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
3.
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
4.
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
5.
Instytut Fizjoterapii, Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
6.
Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Katowice
7.
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Pracownia Leczenia Ran Przewlekłych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
8.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
9.
Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie
10.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
11.
Zakład Chorób Układu Nerwowego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
12.
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
13.
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
14.
SOR, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
15.
Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA-MED, Rzeszów
16.
Komisja Leczenia Ran przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
Online publish date: 2021/02/03
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
The incidence of pressure ulcers increases mainly due to the increase in the number of operated patients, cancer patients, patients after injuries and the increase in the number of elderly people living with various disabilities. The most important task is to prevent their occurrence, but despite all efforts, when there are a large number of risk factors, pressure ulcers are formed and develop. The treatment of pressure ulcers has an interdisciplinary and multi-specialist character and includes nurses and doctors of various specialties, dieticians, physiotherapy specialists, social workers, psychologists and others. Many new methods of treatment have been developed in recent years, therefore the aim of these recommendations is to present the latest scientific research results and medical developments in recent years.
keywords:

pressure ulcers, care, local and general treatment, dressings, treatment methods, nutrition, improvement, care equipment

Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe