eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online

Komitet redakcyjny

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi – Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Barbara Bień – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. PhDr. Lucia Dimunová – PhD.  LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta,   Department of  The Nursing Care,  Košice, Slovakia

dr hab. n. med. Anna Dyk – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Krystyna Jaracz – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska – Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maria Kózka – Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak – Uniwersytet Medyczny w Białystoku

prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński – Wojskowy Uniwersytet Medyczny MON w Warszawie

doc. PhDr. PhD. Iveta Matišáková – Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovak Republic

Prof. Andrea Pokorná – the Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic

PhD., doc. MUDr. Nikoleta Poliaková–Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín, Slovak Republic

Prof. Dr. Sebastian Probst – Full Professor of Tissue Viability and Wound Care Geneva School of Health Sciences, HES-SO University of Applied Sciences and Arts Western, Delemonte, Switzerland

prof. dr hab. n. med. Jan Skokowski – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Jan Stryja – Centre of Vascular and Miniinvasive Surgery, Hospital Agel, Trinec Podlesi, The Czech Republic; Salvatella Ltd., Centre of Non-healing Wounds Treatment, Podiatric Outpatients' Department, Trinec, The Czech Republic

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie


facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.