eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
MEiN
40
INDEX COPERNICUS
122.97

GOOGLE H5
21

VIEW ARTICLES
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.51

Journal Citation Indicator
CiteScore 2021
2.5
 
2/2012
vol. 11
 
 

 
Guidelines/recommendations

Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy dotyczące zastosowania preparatu Femoston Mini® w menopauzalnej terapii hormonalnej

Romuald Dębski, Tomasz Paszkowski, Tomasz Pertyński, Violetta Skrzypulec-Plinta
Przegląd Menopauzalny 2012; 2: 69–72
Online publish date: 2012-04-30
Guidelines/recommendations

Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy na temat farmakologicznych metod leczenia mięśniaków macicy

Romuald Dębski, Jan Kotarski, Tomasz Paszkowski, Tomasz Pertyński
Przegląd Menopauzalny 2012; 2: 73–80
Online publish date: 2012-04-30
Original paper

Sex hormone levels and the presence of atherosclerosis and coronary calcification in postmenopausal women with chronic kidney disease stage 3-5

Ilona Kurnatowska, Piotr Grzelak, Magdalena Kaczmarska, Anna Masajtis-Zagajewska, Ludomir Stefańczyk, Michał Nowicki
Przegląd Menopauzalny 2012; 2: 81–86
Online publish date: 2012-04-30
Review paper

Sexual functioning of middle-aged women: a literature review

Jarosław Stusiński, Zbigniew Lew-Starowicz
Przegląd Menopauzalny 2012; 2: 87–92
Online publish date: 2012-04-30
Review paper

Premature ovarian failure

Grzegorz Stachowiak, Agnieszka Zając, Jacek Wilczyński
Przegląd Menopauzalny 2012; 2: 93–97
Online publish date: 2012-04-30
Original paper

Clinical analysis of patients with central nervous system metastases from breast cancer

Leszek Gottwald, Michał Spych, Małgorzata Moszyńska-Zielińska, Piotr Misiewicz, Andrzej Dukowicz, Robert Bibik, Beata Serbiak, Jacek Fijuth
Przegląd Menopauzalny 2012; 2: 98–102
Online publish date: 2012-04-30
Original paper

Evaluation of radical radiotherapy tolerance in breast cancer patients over 75

Łukasz Kleszyk, Hubert Urbańczyk
Przegląd Menopauzalny 2012; 2: 103–107
Online publish date: 2012-05-01
Original paper

Vasculogenic mimicry and matrix metalloproteinase MMP-9 expression in women with ovarian tumors

Artur Czekierdowski, Sylwia Czekierdowska, Jarosław Daniłoś, Ewelina Rogala, Aldona Nowicka
Przegląd Menopauzalny 2012; 2: 108–114
Online publish date: 2012-04-30
Review paper

Urinary and fecal incontinence, pelvic floor disorders, sexual dysfunction and overweight, obesity and metabolic syndrome

Marcin Krotkiewski, Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Marcin Mika, Robert Jach
Przegląd Menopauzalny 2012; 2: 115–118
Online publish date: 2012-04-30
Review paper

Epidemiology of uterine fibroids

Paweł Knapp, Adrian Chabowski, Piotr Knapp
Przegląd Menopauzalny 2012; 2: 119–123
Online publish date: 2012-05-01
Original paper

Prognostic factors after hip fracture in women with postmenopausal osteoporosis

Michalina Marcinkowska, Wanda Horst-Sikorska, Anna Wawrzyniak, Joanna Dytfeld, Kawa Ismail Hasan, Krzysztof Słowiński
Przegląd Menopauzalny 2012; 2: 124–128
Online publish date: 2012-05-01
Original paper

Evaluation of preventive screening cytology performed by menopausal women

Grzegorz Bakalczuk, Artur Wdowiak, Magdalena Lewicka, Magdalena Bąk, Szymon Bakalczuk, Katarzyna Kanadys
Przegląd Menopauzalny 2012; 2: 129–134
Online publish date: 2012-05-01
Original paper

Occult urinary incontinence in patients with anterior vaginal prolapse

Sławomir Jędrzejczyk, Beata Rutkowska, Marek Wieczorek, Tomasz Stetkiewicz, Katarzyna Lau
Przegląd Menopauzalny 2012; 2: 135–141
Online publish date: 2012-05-01
Review paper

Consequences of endometriosis in the menopause

Maria Szubert, Jacek Suzin, Katarzyna Kowalczyk-Amico
Przegląd Menopauzalny 2012; 2: 142–145
Online publish date: 2012-05-01
Original paper

Hemostatic changes associated with menopausal hormone therapy. Comparison of transdermal and oral administration

Ireneusz Połać, Marta Borowiecka, Tomasz Stetkiewicz, Paweł Nowak
Przegląd Menopauzalny 2012; 2: 146–150
Online publish date: 2012-05-01
Review paper

Thyroid diseases before pregnancy in the pregnant state and postpartum

Joanna Tkaczuk-Włach, Małgorzata Sobstyl, Grzegorz Jakiel
Przegląd Menopauzalny 2012; 2: 151–155
Online publish date: 2012-05-01
Commentary

Testowy program edukacyjny

Online publish date: 2012-05-01
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.