eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
5/2020
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Kiedy należy rozważyć stosowanie kwasów omega-3

Agnieszka Saran-Jagodzińska
1

1.
Katedra Żywienia i Aktywności Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Data publikacji online: 2021/01/04
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wielonienasycone kwasy omega-3, w szczególności eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA), stanowią istotny składnik budulcowy błon komórkowych i mają szereg prozdrowotnych właściwości. Mechanizmy ich działania obejmują wpływ na syntezę eikozanoidów, w tym wygaszających stany zapalne, a także udział w regulacji proliferacji komórek, transporcie jonów, wydzielaniu hormonów i neuromediatorów. Działają m.in. przeciwzapalnie, przeciwagregacyjnie, hipotensyjnie, przeciwalergicznie i wspomagająco na odporność. Najlepiej poznano dotychczas ich wpływ na układ krążenia, co zaowocowało włączeniem ich do leczenia hipertriglicerydemii i niewydolności serca. Udowodniono, że podaż ikozapentatu etylowego w wysokich dawkach zmniejsza znacząco ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Ponadto są one zalecane w profilaktyce przedwczesnych porodów oraz w leczeniu wspomagającym depresji. Dawki kwasów omega-3 zalecane w wytycznych, pozwalające na uzyskanie klinicznie istotnych efektów, trudno jest dostarczyć z dietą. Żywieniowym źródłem EPA i DHA są ryby i owoce morza. Potwierdzono, że ich zwiększone spożycie wpływa korzystnie na układ krążenia oraz układ nerwowy, a także narząd wzroku. Badania dotyczące stosowania suplementów często wskazują, że nie są one tak skuteczne jak dieta obfitująca w kwasy omega-3. W profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia zaleca się podaż dwóch porcji ryb tygodniowo, w tym jednej tłustej, oraz podaż kwasu alfa-linolenowego (ALA) w postaci m.in. olejów roślinnych i orzechów. Niezbędne minimum zalecane w normach żywienia dla osób dorosłych to 250 mg EPA + DHA. Dlatego osobom, których dieta jest uboga w ryby zawierające długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (LC-PUFA), można polecić suplementację w dawkach zbliżonych do norm w ramach uzupełnienia niedoborów w diecie. Liczne analizy potwierdziły bezpieczeństwo ich stosowania. Trwają badania dotyczące potencjalnego zastosowania suplementów z kwasami omega-3 w wielu chorobach.

Omega-3 polyunsaturated acids, in particular eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), are important building components of cell membranes, and have a beneficial effect on human health. Their action involves synthesising eicosanoids (including those that reduce inflammation and participate in the regulation of cell proliferation), secreting hormones and neuromediators, and transporting ions. They have anti-inflammatory, anti-aggregating, hypotensive and antiallergic properties, and improve immunity. Their cardiovascular effects have been best understood so far, which has resulted in their inclusion in the management of hypertriglyceridemia and heart failure. It has been proven that high doses of icosapentate ethyl reduce the risk of cardiovascular events. In addition, they are recommended in the prevention of premature births and adjuvant treatments for depression. The dosage of omega-3 fatty acids recommended in the guidelines to achieve clinically significant effects are difficult to obtain through diet. The nutritional sources of EPA and DHA are fish and seafood. It was confirmed that their increased consumption has a beneficial effect mainly on the circulatory system and the organ of vision. Research on the use of supplements often indicates that they are not as effective as a diet high in omega-3 fatty acids. In order to prevent and treat cardiovascular diseases, it is recommended to provide two portions of fish per week, including one portion of fatty fish as well as alpha-linolenic acid (ALA) from vegetable oils and nuts. Research is being carried out on the potential use of omega-3 supplements in many diseases. The necessary minimum recommended in nutrition standards for adults is 250 mg of EPA + DHA. Therefore, the people whose diet is low in fish containing LC-PUFA can be advised to take doses similar to those indicated in the standards to supplement deficiencies in their diet. Numerous analyses have confirmed the safety of their use.
słowa kluczowe:

wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, kwas eikozapentaenowy, kwas dokozaheksaenowy

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.