Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
2/2000
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Kliniczne zastosowania wirtualnej endoskopii TK i MR

Andrzej Urbanik

Online publish date: 2003/12/18
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przez prawie sto lat radiologia przedstawiała struktury ciała ludzkiego przy pomocy zdjęć sumacyjnych, warstwowych lub z użyciem środków cieniujących (negatywnych i pozytywnych). Dlatego interpretacja obrazów badań radiologicznych wymaga specjalnego przygotowania i często bywa trudna. Już choćby sam fakt, że klasyczne zdjęcia radiologiczne to obrazy negatywowe, narzuca inny sposób patrzenia, bo ciemne obszary określane są jako przejaśnienia, a jasne jako zacienienia.


Wytworzyły się także specyficzne objawy określające pewne rodzaje patologii lub ich grupy — jako przykład można podać, stanowiące podstawę diagnozowania zmian w przewodzie pokarmowym, objawy naddatku cieniowego i ubytku cieniowego. Interpretacyjne trudności występują także w tomografii komputerowej (TK), gdzie oceniamy przede wszystkim przekroje poprzeczne struktur ciała. Jeżeli dotyczy to struktur walcowatych, w dodatku krętych (np. przewód pokarmowy, drzewo oskrzelowe, układ naczyniowy), radiolog jest zmuszony do tworzenia w wyobraźni obrazów przestrzennych umożliwiających ocenę sytuacji anatomicznej, a także zmian patologicznych. Podobne problemy stwarza także rezonans magnetyczny, przy którym dodatkowo obrazy oceniane są w kilku sekwencjach z zastosowaniem złożonych technik badawczych. Opisana sytuacja w diagnostyce obrazowej stwarza pewną barierę pomiędzy radiologiem a klinicystą. Ten ostatni, będąc odbiorcą obrazów, oczekuje, aby były one jak najbardziej zbliżone do sytuacji, jaką zastaje w czasie badania endoskopowego czy w czasie zabiegu operacyjnego.
Ostatnie lata przyniosły duży postęp w konstrukcjach aparatów TK i MR. W tym samym czasie nastąpił również znaczący rozwój oprogramowania dotyczącego przetwarzania danych obrazowych. Oba te czynniki wywołały przełom w obróbce obrazowej. Stworzono metodę uzyskiwania rekonstrukcji przestrzennych, a także wirtualną endoskopię. Technika ta umożliwia prezentację obrazów światła drzewa oskrzelowego, przewodu pokarmowego, dróg moczowych, dróg żółciowo-trzustkowych, układu naczyniowego, układu komorowego mózgu, czy przestrzeni ucha środkowego oraz zatok obocznych nosa.
Obrazy otrzymane w technice wirtualnej powstają jako wynik badania TK czy MR, bez konieczności wprowadzenia endoskopu. Stwarza to nowe możliwości bezinwazyjnej diagnostyki oraz...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe