facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
3/2003
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Know-how

Paweł Rzymski

Przew Lek 2003, 6, 3, 72
Data publikacji online: 2003/07/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Czy istnieje związek
między wziewnym bromkiem ipratropium a śmiertelnością
pacjentów z POChP
i astmą?


Zbadano czy istnieje związek między przyjmowaniem wziewnym bromku ipratropium a śmiertelnością chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) oraz z dychawicą oskrzelową. Badaniami objęto 827 chorych z POChP i 273 z dychawicą oskrzelową. Chorych tych badano podczas rutynowej oceny wydolności układu oddechowego. W momencie wizyty 7,7 proc. chorych z POChP i 8,1 proc. z astmą przyjmowało bromek ipratropium. Ryzyko względne zgonu u chorych stosujących ten lek wyniosło 2,0 (95 proc. CI 1,5–2,6) dla POChP oraz 3,6 (95 proc. CI 1,8–7,1) dla dychawicy oskrzelowej. Po uwzględnieniu innych czynników, jak FEV1, palenie papierosów, pozostałe leki i obecność serca płucnego ryzyko względne wyniosło odpowiednio dla tych chorób: 1,6 (1,2–2,1) i 2,4 (1,2–5,0). W podsumowaniu autorzy podkreślają pewne ograniczenia tej pracy. Zwracają jednak uwagę na fakt, że ryzyko zgonu wiązało się z przyjmowaniem bromku ipratropium, co jednak wymaga bardziej szczegółowych badań, szczególnie randomizowanych.
Respir Med 2003, 97, 264-72Związek nadwagi
z podwyższoną
aktywnością
aminotransferazy
alaninowej


Otyłość i nadwaga zwiększają ryzyko chorób wątroby, nawet przy nieobecności innych czynników ryzyka. W tej pracy podjęto próbę oceny związku nadwagi z aktywnością aminotransferazy alaninowej (AlAT). Badaniami objęto 5 724 osoby zdrowe podczas pomiarów antropometrycznych. Z badań wyłączono osoby nadużywające alkoholu, z infekcją WZW typu B i C, cukrzycą. U 2,8 proc. stwierdzono podwyższoną aktywność AlAT. Wśród czynników wyróżniono te, które wiązały się z podwyższoną aktywnością enzymu, tj. młody wiek, płeć męską, rasę meksykańską, wyższy BMI>25 kg/m2 (indeks masy ciała), wyższe stężenia triglicerydów, insuliny i glikemii. Analiza logistycznej regresji wykazała, że zniesienie wpływu wszystkich czynników nie zmniejszało wpływu BMI na aktywność AlAT. Podsumowując, otyłość, hiperlipidemia i hiperinsulinemia okazały się najsilniejszymi czynnikami wpływającymi na podwyższenie aktywności AlAT.
Gastroenterology 2003, 124, 71-9Efekt suplementacji
witaminy D3 co 4 mies. na złamania
i śmiertelność
u mężczyzn i kobiet


...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.