facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
9/2003
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Kolonizacja grzybicza przewodu pokarmowego w badaniach klinicznych i

A. Budak
,
true true
,
J. Bagdał
,
M. Zwolińska-Wcisło
,
S. Konturek
,
S. Kwiecień
,
T. Brzozowski
,
W. Pawlik

Przew Lek 2003, 6, 9, 81-89
Data publikacji online: 2004/04/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrosło zainteresowanie udziałem czynników infekcyjnych w patogenezie chorób żołądka i dwunastnicy. Wcześniej uważano, że środowisko kwaśne żołądka nie sprzyja kolonizacji błony śluzowej żołądka przez bakterie i grzyby, a ich obecność jest wskaźnikiem zmniejszonej kwasoty treści żołądkowej [1].

Obok udowodnionej już roli bakterii spiralnych w etiopatogenezie chorób żołądka i dwunastnicy wzrasta zainteresowanie kolonizacją grzybiczą błony śluzowej żołądka [2, 3].


Grzyby Candida są saprofitami przewodu pokarmowego. Cohen i wsp. wykazali ich obecność w jamie ustnej, jelicie czczym i krętym u odpowiednio 30, 54 i 55 proc. zdrowych osób [4, 5]. Aktualne wyniki badań wskazują też na wzrost częstości kolonizacji grzybiczej błony śluzowej żołądka, która oznacza, że Candida były izolowane z pobranego od chorych materiału, bez objawów infekcji grzybiczej i występują one wg di Febo w 6,9 proc., wg Scott w 16 proc. i wg Katzenstein w 33 proc. przypadków [2, 6, 7]. Błona śluzowa jamy ustnej, przełyku i żołądka jest też najczęstszą drogą inwazji i rozsiewu grzybiczego [8]. U chorych z uogólnioną grzybicą stwierdzono początkowo inwazję podśluzówkową takimi formami grzybów, jak blastokonidia i pseudostrzępki [9, 10]. Rozsiew grzybiczy jest najczęściej endogenny, ale może też być to zakażenie egzogenne [11]. Szczepy Candida mogą być przenoszone między ludźmi. Dowodem na to może być identyfikowanie materiału genetycznego DNA grzybów na rękach personelu medycznego oraz na powierzchni sprzętu szpitalnego [12].Infekcje grzybicze stanowią coraz poważniejszy problem kliniczny. Niektórzy autorzy zwracają uwagę na wzrost ich częstości od 1980 r. [13]. Stanowią one 7,9 proc. przyczyn zakażeń szpitalnych. Zajmują czwarte miejsce wśród tych zakażeń na oddziałach intensywnej opieki medycznej i obarczone są w 67÷83 proc. śmiertelnością [13]. Wśród czynników sprzyjających kolonizacji grzybiczej Slotman i Burchard wymieniają następujące: starszy wiek, złe odżywienie, cukrzycę, steroidoterapię, leczenie immunosupresyjne, urazy, oparzenia, zabiegi operacyjne, odżywianie pozajelitowe, zakładanie cewników do naczyń krwionośnych i do pęcherza moczowego, leczenie H2-blokerami oraz stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum (wg [13]). Opisano również kolonizację grzybiczą przełyku u kilku chorych leczonych omeprazydem [14]. Według Slotmana i Burcharda, chorzy z trzema i...


Pełna treść artykułu...
słowa kluczowe:

grzybica, jelito, przewód, candida, kandydoza, escherichia coli, streptococcus, albicans, NLPZ, COX, biegunka, wrzody, żołądka, przełyk, ranitydyna, aspiryna, lactobacillus

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.