ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
3/2004
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Kolposkopowa analiza przyżyciowego barwienia błękitem toluidyny nabłonka wielowarstwowego płaskiego części pochwowej szyjki macicy

Konrad Florczak, Janusz Emerich, Andrzej Staszewski, Andrzej Przyboś, Ewa Żmudzińska, Juliusz Kobierski

Gin Prakt 2004, 12, 3, 44-51
Data publikacji online: 2004/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem pracy była analiza wychwytu błękitu toluidyny (BT) przez nabłonek paraepidermoidalny tarczy części pochwowej szyjki macicy oraz ocena ewentualnych działań ubocznych i dolegliwości pacjentek, związanych z rozszerzeniem badania kolposkopowego o przyżyciowe barwienie BT. Kolpofotogramy uzyskane po badaniu 97 pacjentek sklasyfikowano pod kątem wychwytu barwnika, intensywności wybarwienia i ostrości granic wybarwienia. Nie stwierdzono działań ubocznych i dolegliwości pacjentek poddanych badaniu. W grupie obrazów potwierdzających wychwyt barwnika (n=64) wraz ze wzrostem jego intensywności obserwowano częstsze ostre odgraniczenie wybarwionych obszarów. Wysoce istotną statystycznie różnicę wykazano między obszarami o niskiej (n=12) i wysokiej (n=26) intensywności wychwytu BT (p<0,0001).
Dużo rzadziej obserwowano wybarwienie wyłącznie otoczenia leukoplakii i wtórnych zbieleń.

The aim of study was the analysis of the toluidine blue-orto (TBO) escapement by exocervical paraepidermal epithelium and valuation possible side effects and patients complains connected with TBO treatment during colposcopy examination.
97 patients colpophotograms were classified from the point of view of dye escapement, colour intensity, sharpness of colour borders. The side effects and examined patients complains were not recorded. Together with intensity increasing, more sharp demercation of colour regions were observed more often in the group of confirming dye escapement pictures. High important statistical difference between low (n=12) and high (n=26) intensity TBO escapement regions (p<0.0001). More rarely colouring only leukoplakia and whitening epithelium surrounding were observed.
słowa kluczowe:

kolposkopia, błękit toluidyny (BT), barwienie przyżyciowe

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe