facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
10/2001
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Kredyty dla lekarzy

Elżbieta Gawryś

Przew Lek 2001, 4, 10, 6
Data publikacji online: 2003/10/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


9 października 2001 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał uchwaloną 24 sierpnia ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów. Ustawa ta określa i precyzuje kto, na jakich warunkach i w jakim wymiarze może skorzystać z preferencyjnego kredytu. Ustawa precyzuje zasady stosowania dopłat do kredytów wypłacanych ze środków budżetu państwa.
Informacje o zapisach zawartych w ustawie przekazała dyrektor departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia – Krystyna Czarniecka.
Uprawnienia do korzystania z preferencyjnie oprocentowanych kredytów mają lekarze wszystkich specjalności, stomatolodzy, pielęgniarki, położne i technicy medyczni, którzy zdecydują się na rozwiązanie umowy o pracę ze swoim dotychczasowym pracodawcą (lub taką umowę rozwiązał z nimi ich zakład pracy po 31.07.1997 r. z przyczyn leżących po stronie pracodawcy). Drugim koniecznym warunkiem jest otwarcie indywidualnej lub przystąpienie do grupowej praktyki lekarskiej czy pielęgniarskiej. Kredyt preferencyjny musi być przeznaczony na adaptację pomieszczeń, zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego oraz środków transportu wykorzystywanych w pracy zawodowej.
Banki będą udzielały kredytów na zasadach komercyjnych, a wobec osób ubiegających się o nie stosowane będą wszystkie powszechnie obowiązujące procedury bankowe. Trzeba więc będzie przygotować biznesplan, oświadczenie o innych zaciągniętych wcześniej kredytach, zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnej praktyki lekarskiej czy pielęgniarskiej oraz decyzję wojewody o wpisie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Każdy lekarz lub pielęgniarka ubiegający się o kredyt będzie mógł skorzystać tylko z jednego takiego kredytu. Lekarze mogą starać się o kredyt w wysokości 70 tys. zł. Pielęgniarki, położne i technicy medyczni mogą zaciągnąć kredyt w maksymalnej wysokości 40 tys. zł. Jeśli któraś z tych osób jest wspólnikiem albo udziałowcem czy akcjonariuszem spółki tworzącej niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, to także ma prawo do ubiegania się o kredyt.
Kredyt udzielany jest na 5 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 mies....


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.