facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
4/2008
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Kształcenie podyplomowe na pielęgniarskich stanowiskach pracy w systemie ratownictwa medycznego

Jadwiga Klukow
,
Anna Ksykiewicz-Dorota
,
Grażyna Rogala-Pawelczyk

Gin Pol 2008; 4: 41-41
Data publikacji online: 2008/12/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce w ostatnich latach stawia przed pielęgniarkami nowe wyzwania w zakresie podnoszenia jakości usług pielęgniarskich poprzez specjalistyczne kształcenie. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM) z 8 września 2006 r. wprowadziła pojęcie pielęgniarki systemu. Jest to członek zespołu biorącego udział w realizowaniu założeń systemu ratownictwa medycznego, jednocześnie mający przygotowanie podyplomowe z dziedziny pielęgniarstwa, która znajduje zastosowanie w ratownictwie medycznym.
Cel pracy: Ocena przygotowania podyplomowego na pielęgniarskich stanowiskach pracy w systemie ratownictwa medycznego.
Materiał i metoda:: Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując ankietę własnej konstrukcji i objęto nimi 103 aktywne zawodowo pielęgniarki pracujące w jednostkach ratownictwa medycznego Lublina i okolic. Materiał badawczy zebrano od marca do kwietnia 2007 r. W analizie statystycznej wykorzystano test niezależności c2. Istotność różnic pomiędzy wynikami badań stwierdzano przy poziomie p<0,05 .
Wyniki:: Analiza materiału badawczego wykazała, że aż 81,5% ankietowanych pielęgniarek nie ukończyło kursów kwalifikacyjnych, a ponad połowa (66%) specjalizacji wymaganych ustawą o PRM. Blisko 74% badanych pielęgniarek uważa się za przygotowane do pracy w ratownictwie medycznym: zdecydowanie tak odpowiedziały 52 pielęgniarki (50,48%), na raczej tak – 24 (23,3%). Z przeprowadzonych badań wynika, że ok. 70% ankietowanych pielęgniarek jest zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji przygotowujących do pracy w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.
Wnioski:: Stwierdzono znaczny niedobór wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej z wykształceniem podyplomowym. Przygotowanie pielęgniarek do pracy w jednostkach ratownictwa medycznego bazuje na średnim wykształceniu zawodowym.


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.