facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
5/2007
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Łagodny rozrost stercza – diagnostyka i leczenie

Andrzej Kierstan
,
Marek Sosnowski

Przew Lek 2007; 5: 26-35
Data publikacji online: 2007/09/07
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Łagodny rozrost stercza (BPH – ang. benign prostatic hyperplasia) jest jedną z najczęściej występujących chorób u mężczyzn powyżej 50. roku życia. Na obraz choroby składają się objawy podrażnieniowe oraz przeszkody podpęcherzowej. W rozpoznaniu choroby należy uwzględnić: wywiad, badanie kliniczne (w tym badanie per rectum), badania laboratoryjne, ultrasonografię układu moczowego oraz uroflowmetrię. Leczenie BPH można podzielić na zachowawcze, zabiegowe małoinwazyjne oraz operacyjne. Podstawowymi lekami stosowanymi w leczeniu zachowawczym są leki blokujące receptory a-adrenergiczne oraz inhibitory 5-a-reduktazy. Złotym standardem leczenia zabiegowego pozostaje wciąż elektroresekcja przezcewkowa stercza (TURP), choć coraz większą popularność w leczeniu BPH zyskują techniki laserowe. Wyboru leczenia operacyjnego dokonuje się na podstawie wielkości gruczołu krokowego oraz oceny ogólnej stanu chorego z uwzględnieniem chorób współistniejących.

Benign prostatic hyperplasia (BPH) is one of the most common diseases observed in males above 50 years of age. The symptoms include signs of irritation and subvesical urinary outlet obstruction. The diagnostics of the disease should take into account the findings obtained by anamnesis, clinical examination (including per rectum examination), laboratory investigations, ultrasound scan of the urinary tract and uroflowmetry. The methods of treatment of BPH can be divided into conservative, low-invasive and surgical. The fundamental medication used in conservative treatment includes a-adrenergic receptor blockers and 5-a reductase inhibitors. Transurethral electroresection of the prostate (TURP) remains the golden standard of surgical treatment, while laser surgery techniques are gaining increasing popularity in treatment of BPH. The selection of surgical technique is based on prostate size and assessment of the patient’s general condition, taking into consideration concurrent diseases.
słowa kluczowe:

łagodny rozrost stercza, rozpoznanie, leczenie

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.