ARCHIVAL" /> Leczenie choroby hemoroidalnej u kobiet w ciąży i okresie okołoporodowym, Małgorzata Kołodziejczak - Ginekologia Praktyczna - - - <span style="color: red">ARCHIWALNE</span> 2/2010
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna - - - ARCHIVAL
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Leczenie choroby hemoroidalnej u kobiet w ciąży i okresie okołoporodowym

Małgorzata Kołodziejczak
,
Aneta Obcowska

Ginekologia Praktycznia nr 2 (105)/2010; 8-11
Data publikacji online: 2010/09/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Nawet 25% kobiet cierpi z powodu objawów choroby hemoroidalnej, a częstość jej występowania wzrasta u kobiet w wieku rozrodczym. Szczególnie narażone na wystąpienie tego rodzaju dolegliwości są kobiety w ciąży. Aż 85% ciężarnych w trzecim trymestrze ciąży zgłasza dolegliwości związane z hemoroidami. Związane jest to z kilkoma zmianami fizjologicznymi oraz anatomicznymi, właściwymi dla ciąży i okresu okołoporodowego. Największe znaczenie ma czynnik hemodynamiczny. Powiększona macica w sposób mechaniczny utrudnia swobodny odpływ krwi żylnej z hemoroidów, jak również może nasilać zaparcia będące jednym z podstawowych czynników rozwoju choroby hemoroidalnej. Zwiększone stężenie estrogenów i progesteronu w surowicy kobiety ciężarnej prowadzi do zmniejszenia napięcia ściany żylnej, wzrostu objętości krwi krążącej, co dodatkowo obciąża układ żylny. Ponadto wzrost krzepliwości krwi może powodować zmiany zakrzepowe w naczyniach mikrokrążenia w obrę­bie guzków krwawniczych. Le­czenie choroby hemoroidalnej u ciężarnej powinno być zachowawcze. Wyjątkiem są krwawienia z hemoroidów powodujące ciężką niedokrwistość stanowiącą zagrożenie dla dziecka i matki oraz ostra zakrzepica guzków krwawniczych niepoddająca się leczeniu zachowawczemu. W artykule omówiono zasady leczenia choroby hemoroidalnej u kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym. Przedstawiono zalecenia dietetyczne oraz możliwe do stosowania leki, ze szczególnym uwzględnieniem powszechnie zalecanych flawonoidów. Pomimo braku doniesień o działaniach niepożądanych tej grupy leków u matki, i płodu, nie powinny być one stosowane w pierwszym trymestrze ciąży, a w trzecim tylko w przypadkach znacznych dolegliwości u pacjentki. W artykule omówiono także wskazania do zastosowania alternatywnych metod zabiegowych oraz leczenia operacyjnego.

Almost 25% of women suffers from haemorrhoids and the risk of the disease increases for women in reproductive age. Pregnant women are especially susceptible for hae­morrhoids. It is thought that as much as 85% of women who are between six and nine months pregnant suffer from haemorrhoids. It is connected with some physiological and anatomical changes characteristic for pregnancy and perilabour period. Hemodynamic factor is the most important one for the development of haemorrhoids in pregnant women and in perilabour period. Enlarged uterus creates a mechanical obstacle for free blood flow from haemorrhoids, and it can also increase the problem of constipation, which is one of the major causes of haemorrhoids. Increased levels of estrogens and progesterone in pregnant women results in decreasing tension of veins, increasing the volume of circulating blood, which directly burden the venous system. The increase of coagulability observed in pregnant women may cause thrombosis of haemmorhoids. Treatment of haemorrhoids in pregnant women should be conservative, except when bleeding haemorrhoids are the cause of anaemia which poses danger for both mother and child, and acute thrombosis which cannot be treated pharmacologically. The article describes ways of treatment of haemorrhoids in pregnant women and perilabour period. It presents dietary recommendations as well as medicines, including commonly applied flavonoids. Although there is no information about side effects of using flavonoids in either mother or child, the medicines should not be applied in women in first trimester of pregnancy, and in the last trimester they should be applied with great care and only if the patient is in great pain. The article also discusses reasons for the application of alternative methods of instrumental treatment as well as surgery.
słowa kluczowe:

hemoroidy, ciąża, hemoroidektomia

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.