eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
6/2011
vol. 49
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Komunikat

Leczenie farmakologiczne chorych na nawrotowe idiopatyczne zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka

Jerzy Szaflik
,
Artur Bachta
,
Maciej Kulig
,
Mateusz Tłustochowicz
,
Andrzej Stankiewicz
,
Witold Tłustochowicz

Reumatologia 2011; 49, 6: 397–403
Data publikacji online: 2011/12/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Nawrotowe zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka (ZPOBN) to choroba autoimmunologiczna, która u ok. 20% chorych doprowadza do trwałego ciężkiego upośledzenia widzenia lub ślepoty i, co z tego wynika, ciężkiego kalectwa i istotnego pogorszenia jakości życia. Dlatego oprócz intensywnego leczenia fazy ostrej zapalenia i jej powikłań bardzo ważne jest leczenie przewlekłe w celu utrzymania remisji w możliwie jak najdłuższym czasie. Aż u 50% chorych na nawrotowe ZPOBN nie udaje się potwierdzić współistnienia żadnej choroby układowej. Sytuacja ta, określana mianem idiopatycznego ZPOBN (IZPOBN), stwarza duże problemy w doborze strategii terapeutycznej. Tym niemniej uważa się, że IZPOBN może być pierwszym, zwiastunowym objawem spondyloartropatii, który nawet o kilkadziesiąt lat może wyprzedzać pojawienie się objawów typowych dla tego zespołu chorobowego. Dotychczas na temat skuteczności terapii IZPOBN lekami z grupy leków przeciwreuma­tycz­nych, które modyfikują przebieg tej choroby, opublikowano jedynie pojedyncze doniesienia uwzględniające obserwacje małych grup pacjentów. Przedstawione w niniejszym artykule zalecenia do leczenia systemowego IZPOBN zostały opracowane na podstawie doświadczeń ośrodków klinicznych, w których praktykują autorzy artykułu, oraz analizy dostępnych opracowań naukowych.

Recurrent anterior uveitis (AU) is an autoimmune disease that in 20% of patients leads to severe visual loss or blindness, thereby a severe disability and significant quality of life impairment. That is why, it is important to conduct a long term treatment after an acute phase of the disease, to keep the remission as long as possible. Up to 50% of patients with recurrent AU have no additional symptoms of systemic disease. This situation, classified as idiopathic AU (IAU), causes a lot of problems when a therapeutic strategy has to be chosen. Nevertheless, IAU is considered to be a first symptom of spondylarthropathy (SpA), even several dozen years prior to other typical manifestations of SpA. There have been published few papers concerning only small groups of patients with IAU, treated with disease modifying anti-rheumatic drugs. The authors present the recommendations for systemic treatment of IAU, based on their own clinical experience and systematic review of the literature.
słowa kluczowe:

zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka, nawrotowe zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka, idiopatyczne zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka, leki przeciwreumatyczne modyfikujące przebieg choroby

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe