Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
1/2010
vol. 13
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Andrzej Obojski

Przew Lek 2010; 1: 60-62
Online publish date: 2010/03/04
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest chorobą o wielu obliczach – nie tylko w wymiarze klinicznym. Jest najczęściej występującą przewlekłą chorobą płuc u dorosłych, a jednocześnie pozostaje znacząco niedodiagnozowaną lub rozpoznawaną niepoprawnie, najczęściej jako astma. Badania nad częstością jej występowania w regionie małopolskim wskazują, że choruje na nią 22,1% dorosłych po 40. r.ż. [1], co przy założeniu równomiernego jej występowania w Polsce daje szacunkową liczbę blisko 4 000 000 chorych w skali kraju. POChP charakteryzuje się nieodwracalnymi i najczęściej postępującymi zaburzeniami przepływu powietrza w drogach oddechowych, które pozostają w związku z trwałym uszkodzeniem miąższu płuc i rozwojem rozedmy. Destrukcja tkanki płuc jest konsekwencją toczącego się przewlekłego zapalenia, obejmującego nie tylko drogi oddechowe, ale także miąższ płucny. Zapalenie ma charakter immunologiczny i jest wywołane szkodliwym działaniem gazów i pyłów, przede wszystkim dymu tytoniowego.
W odpowiedzi na toksyczne gazy (dym tytoniowy) rozwija się zapalenie z udziałem licznych komórek oraz uwalnianych przez nie cytokin i mediatorów, które mają zdolność zwrotnego podtrzymywania zapalenia. Proces staje się przewlekły, nie poddaje się kontroli i przybiera postać samopodtrzymującego się zjawiska, swoistego perpetuum mobile. Elementem zapalenia, charakterystycznego dla POChP, jest także duża aktywności proteaz i stres oksydacyjny, prowadzące do zniszczenia tkanki.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc nie ogranicza się jedynie do płuc i ma poważne konsekwencje ogólnoustrojowe. U osób z POChP stwierdzono zwiększone stężenia cytokin prozapalnych w surowicy, w tym TNF-α i białek ostrej fazy [2]. Zapalenie ogólnoustrojowe sprzyja częstszemu występowaniu i gorszej kontroli wielu chorób towarzyszących, w tym chorób układu krążenia, dławicy, nadciśnienia, a także zaburzeń metabolicznych, cukrzycy, osteoporozy, depresji i kacheksji. Zmiany w płucach są nieodwracalne, co niejednokrotnie w przeszłości było argumentem za ograniczaniem leczenia chorych. Dzisiaj wiadomo, że taka postawa nie znajduje uzasadnienia, a POChP można zapobiegać i skutecznie leczyć. Stwierdzenie to zasadniczo zmienia podejście do terapii osób z POChP, a jego wagę podkreśla fakt, że od 2006 r. znalazło się w znowelizowanej definicji choroby [3].
...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe