facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
6/2004
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Leczenie zapaleń szyjki macicy za pomocą preparatu Uro-Vaxom

Anita Olejek
,
Przemysław Binkiewicz
,
Piotr Bodzek
,
Dorota Binkiewicz
,
Jacek Zamłyński
,
Iwona Kozak-Darmas
,
Przemysław Chimiczewski

Gin Prakt 2004, 12; 6: 14-17
Data publikacji online: 2005/01/10
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Podstawowym układem stanowiącym o homeostazie ustroju jest układ immunologiczny, który decyduje o odporności lokalnej narządów płciowych. Bytujące w pochwie, głównie w okolicy szyjki macicy, bakterie ujawniają swoją zdolność do wywołania zakażenia endogennego w przypadku zaburzenia stanu równowagi fizjologicznej, zwłaszcza jeśli dotyczy ono czynności układu immunologicznego. Bakteriami często izolowanymi w obrębie narządów płciowych są pałeczki Escherichia coli, które bytując w pochwie stanowią potencjalny czynnik etiologiczny zakażeń w miednicy mniejszej i są odpowiedzialne za dużą część infekcji w ginekologii oraz położnictwie. Drogę wstępującą przez szyjkę macicy uważa się za najczęstszy mechanizm prowadzących do niepłodności zakażeń jajowodów. Wynika stąd znaczenie zwalczania przewlekłych i nawracających infekcji szyjki macicy. Szczepy E. coli mają zdolność nabywania oporności na większość stosowanych antybiotyków. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano charakterystyki izolowanych drobnoustrojów w grupie badanych leczonych z powodu nawracających i przewlekłych zakażeń pochwy i szyjki macicy. Wobec nieskuteczności terapii antybiotykowej infekcji szyjki macicy szczepami wieloopornymi E. coli podjęto leczenie za pomocą immunoterapii, stosując monowalentną autoszczepionkę oraz preparat Uro-Vaxom. Skuteczność leczenia zakażeń szczepami wieloopornymi za pomocą immunoterapii była porównywalna ze skutecznością antybiotykoterapii w przypadku zakażeń szczepami wrażliwymi na antybiotyki.

The fundamental system, determining the homeostasis of organism is immunological system, which decide of genitals local immunity. Bacteria existing in vagina, principally in uterine cervix region, manifest their ability to generate endogenic infection in case of physiologic equilibrium disorder, especially concerning the immunological system function. Escherichia coli are a bacteria frequently isolated from female genitals, responsible for a large number of infections in obstetrics and gynecology. Existing in vagina, it is potential etiological factor of infections in pelvis minor. Ascending tract through an uterine cervix is consider to be the most frequent mechanism of uterine tubes infection, leading to infertility. Consequently, fight against long-lasting and recurrent infection of uterine cervix is a great importance. Strains of E. coli are able to acquire antibiotic resistance.
On the ground of carried examinations I accomplished the characteristic of microorganisms isolated from examined women treated for recurrent and long-lasting infections of uterine cervix. Because of ineffectiveness of antibiotic therapy in case of multi-drug resistant E. coli strains immunotherapy (monovalent autovaccine and preparation Uro-Vaxom) was undertaken. The efficiency of treatment of multi-drug resistant strains infections with immunotherapy was comparable with antibiotic therapy efficiency used in case of infections caused by antibiotic sensitive strains.
słowa kluczowe:

immunoterapia, zakażenia kobiecych narządów płciowych, lekooporność, Escherichia coli

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.