eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Lekarz, pacjent i… dr Google

Agata Zdun-Ryżewska
,
Małgorzata Tartas
,
Mikołaj Majkowicz
,
Maciej Walkiewicz
,
Krzysztof Basiński

Psychoonkologia 2015, 3: 104-109
Data publikacji online: 2015/10/22
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Stale rośnie liczba użytkowników serwisów internetowych dotyczących zdrowia. Do najczęściej poszukiwanych należą informacje na temat specyficznych chorób. Pacjenci, aby je uzyskać, korzystają z popularnych wyszukiwarek (np. Google), wpisując swoje objawy. Internet jest łatwym, dostępnym 24 godziny na dobę i anonimowym źródłem informacji. Potraktowany jak narzędzie może być jednak używany w różny sposób. Ogromna ilość danych utrudniająca pacjentowi nawigację oraz obecność informacji o różnej jakości, połączona z tendencją pacjentów do nieweryfikowania źródeł, może prowadzić do błędnych wniosków. Przeczytane w Internecie treści mogą wpływać na relację lekarz–pacjent. Autorytarne ich ignorowanie przez lekarza obniża satysfakcję pacjenta. Potraktowanie ich poważnie i docenienie wysiłków pacjenta, nawet w sytuacji, gdy lekarz nie zgadza się z nimi, nie wpływa na satysfakcję z wizyty. Rozwiązaniem tego dylematu może być „Internet na receptę” – wskazanie pacjentowi przez lekarza profesjonalnych stron internetowych.

We observe constantly growing number of Internet users seeking information about health. The most popular are internet sites that include information about specific diseases. Patients use the popular search engines (e.g. Google), just typing their symptoms. The Internet is an easy, accessible 24 hours a day and an anonymous source of information. Treated as a tool, can be used in different ways. The big drawback is the huge amount of information and the presence information of varying quality, combined with the tendency of patients to not check the sources. Internet information can affect the doctor–patient relationship. Ignored by the doctor this information can lead to reduction of patient’s satisfaction. Treating them seriously and appreciate the efforts of the patient, even if the doctor does not agree with them, it does not affect satisfaction with the visit. The solution to this dilemma may be “Internet prescription” – doctor giving the patient professional websites.
słowa kluczowe:

Internet, zdrowie, relacja lekarz–pacjent

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.