eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Lekarz, pacjent i… dr Google

Agata Zdun-Ryżewska, Małgorzata Tartas, Mikołaj Majkowicz, Maciej Walkiewicz, Krzysztof Basiński

Psychoonkologia 2015, 3: 104-109
Data publikacji online: 2015/10/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Stale rośnie liczba użytkowników serwisów internetowych dotyczących zdrowia. Do najczęściej poszukiwanych należą informacje na temat specyficznych chorób. Pacjenci, aby je uzyskać, korzystają z popularnych wyszukiwarek (np. Google), wpisując swoje objawy. Internet jest łatwym, dostępnym 24 godziny na dobę i anonimowym źródłem informacji. Potraktowany jak narzędzie może być jednak używany w różny sposób. Ogromna ilość danych utrudniająca pacjentowi nawigację oraz obecność informacji o różnej jakości, połączona z tendencją pacjentów do nieweryfikowania źródeł, może prowadzić do błędnych wniosków. Przeczytane w Internecie treści mogą wpływać na relację lekarz–pacjent. Autorytarne ich ignorowanie przez lekarza obniża satysfakcję pacjenta. Potraktowanie ich poważnie i docenienie wysiłków pacjenta, nawet w sytuacji, gdy lekarz nie zgadza się z nimi, nie wpływa na satysfakcję z wizyty. Rozwiązaniem tego dylematu może być „Internet na receptę” – wskazanie pacjentowi przez lekarza profesjonalnych stron internetowych.

We observe constantly growing number of Internet users seeking information about health. The most popular are internet sites that include information about specific diseases. Patients use the popular search engines (e.g. Google), just typing their symptoms. The Internet is an easy, accessible 24 hours a day and an anonymous source of information. Treated as a tool, can be used in different ways. The big drawback is the huge amount of information and the presence information of varying quality, combined with the tendency of patients to not check the sources. Internet information can affect the doctor–patient relationship. Ignored by the doctor this information can lead to reduction of patient’s satisfaction. Treating them seriously and appreciate the efforts of the patient, even if the doctor does not agree with them, it does not affect satisfaction with the visit. The solution to this dilemma may be “Internet prescription” – doctor giving the patient professional websites.
słowa kluczowe:

Internet, zdrowie, relacja lekarz–pacjent

referencje:
Pentor-arch.tnsglobal.pl/17189; 12.04.2015.
Centrum Badania Opinii Społecznej, Internauci 2013; cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_075_13.PDF (12.04.2015).
Polskie Badania Internetu 2011; pbi.org.pl/raporty/zdrowieserwisy.pdf (12.04.2015).
Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo Informacyjne w Polsce, 2012; stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2014-r-,2,4.html; 12.04.2015.
poradnikzdrowie.pl › Zdrowie › Grypa i przeziębienie (27.05.2015).
gripex.pl/objawy-grypy.html (27.05.2015).
medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,artykul,1621336,1,zapalenie-gard. (27.05.2015).
Pużyński S. Depresja i zaburzenia afektywne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
Flash Eurobarometer, EUROPEAN CITIZENS’ DIGITAL HEALTH LITERACY REPORT, November 2014; ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_404_en.pdf (28.05.2015).
agencjawhites.pl/doktor-google-infografika (12.04.2015).
Vital Decisions: A Pew Internet Health Report by Susannah Fox and Lee Rainie: How Internet users decide what information to trust when they or their loved ones are sick; pewinternet.org/2002/05/22/vital-decisions-a-pew-internet-health-report (28.05.2015).
Baker L, Wagner TH, Singer S, Budorf MK. Use of the Internet and e-mail for health care information: results from a national survey. JAMA 2003; 289: 2400-2406.
Fogel J, Albert SM, Schnabel F i wsp. Use of the Internet by women with Brest cancer. J Med Internet Res 2002; 4: E9.
Murray E, Lo B, Pollack L i wsp. The impact of health information on the internet on the physician–patient relationship. Arch Intern Med 2003; 163: 1727-1734.
Doroszewska A. Wpływ Internetu na zachowania w zdrowiu i chorobie. W: Popielski K, Skrzypek M, Albińska E (red.). Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym. Wydawnictwo KUL, Lublin 2010; 299-311.
Rozmovits L, Ziebland S. What do patients with prostate or breast cancer want from an Internet site? A qualitative study of information needs. Patient Educ Couns 2004; 53: 57-64.
Wald HS, Dube CE, Anthony DC. Untangling the Web – the impact of Internet use on health care and the physician–patient relationship. Patient Educ Couns 2007; 68: 218-224.
Santer M, Muller I, Yardley L i wsp. You don’t know which bits to believe: qualitative study exploring carers’ experiences of seeking information on the internet about childhood eczema. BMJ Open 2015; 5: e006339.
Eysenbach G, Köhler C. How do consumer search for and appraise health information on the world wide Web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. BMJ 2002; 321: 573-577.
Kaimal AJ, Cheng YW, Bryant AS i wsp. Google obstetrics: who is educating our patients? Am J Obstet Gynecol 2008; 198: 682.e.1-682.e.5.
Quinn EM, Corrigan MA, McHugh SM i wsp. Breast cancer information on the Internet: analysis of accessibility and accuracy. Breast 2012; 21: 514-517.
López-Jornet P, Camacho-Alonso F. The quality of Internet sites providing information relating to oral cancer. Oral Oncol 2009; 45: e95-e98.
Diaz JA, Griffith RA, Ng JJ i wsp. Patient’s use of the Internet for medical information. J Gen Intern Med 2002; 17: 180-185.
Bylund CL, Gueguen JA, Sabee CM i wsp. Provider-patient dialogue about Internet health information: An exploration of strategies to improve provider-patient relationship. Patient Educ Couns 2007; 66: 346-352.
Bowes P, Stevenson F, Ahluwalia S, Murray E. “I need her to be a doctor” patients’ experiences of presenting health information from the Internet in GP consultations. Br J Gen Pract 2012; 62: e732-738.
McMullan M. Patients using the Internet to obtain health information: How this affects the patient-health Professional relationship. Patient Educ Couns 2006; 63: 24-28.
Ahluwalia S, Murray E, Stevenson F i wsp. “A heartbeat moment”: qualitative study of GP views of patients bringing health information from the Internet to a consultation. Br J Gen Pract 2010; 60: 88-94.
Diaz JA, Sciamanna CN, Evangelou E i wsp. Brief report: What types of Internet guidance do patients want from their physicians? J Gen Intern Med 2005; 20: 683-685.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe