facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
6/2001
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Leki przeciwhistaminowe - co warto wiedzieć

Jerzy Kruszewski

Przew Lek, 2001, 4, 6, 30-36
Data publikacji online: 2003/09/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


W zakresie medycyny racjonalnej, nowa metoda lecznicza lub preparat farmakologiczny wywodzą się z racjonalnej wiedzy o chorobie, zwłaszcza dotyczącej jej przyczyn i patogenezy oraz rozważań na temat możliwości blokowania lub działania antagonistycznego wobec poszczególnych elementów jej patogenezy. Leki przeciwhistaminowe (LP), mające już ponadpięćdziesięcioletnią historię, są doskonałym przykładem sukcesu takiego podejścia na gruncie farmakoterapii chorób alergicznych (tab. 1.) [1].Leki przeciwhistaminowe były i są stale udoskonalane, nie tylko na bazie postępu wiedzy o alergii chorobach ale również w ramach zapewnienia coraz większego bezpieczeństwa leczenia. Ich główne działanie – antagonizm wobec histaminy, jest bardzo istotne, zwłaszcza w leczeniu alergicznych nieżytów nosa i pokrzywek (tab. 2.). Są to zatem leki jakby stworzone dla tych jednostek chorobowych, co znajduje wyraz w wysokiej skuteczności klinicznej, bo histamina jest w tych chorobach mediatorem o podstawowym znaczeniu. Jednak z punktu widzenia szerszego zastosowania, wobec złożonej patogenezy innych chorób alergicznych, działanie ograniczone tylko do antagonizmu wobec histaminy nie jest w stanie zapewnić tak wysokiej skuteczności.
Możliwości działania
przeciwhistaminowegoHistamina jest aminą biogenną o wielokierunkowym fizjologicznym działaniu, w szczegółach jeszcze chyba nie do końca poznanym. Działanie histaminy dotyczyć może wielu narządów. Niezwykle ważny jest jej wpływ na naczynia krwionośne (w końcowym efekcie jest to rozszerzenie naczyń kapilarnych). Można wymienić kilka teoretycznych możliwości działania przeciwhistaminowego:

- hamowanie syntezy histaminy,

- wiązanie histaminy,

- przyspieszanie metabolizmu histaminy,

- blokowanie receptorów dla histaminy (rH1 i rH2).

W leczeniu chorób alergicznych, dysponując obecnie LP nowej generacji, wykorzystujemy głównie obwodowe działanie przeciwhistaminowe. Leki nowej generacji dzięki różnym własnościom tylko w niewielkim stopniu docierają do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i blokują tu rH1. W praktyce blokada obwodowych rH1 okazała się zdecydowanie najbardziej efektywnym sposobem...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.