eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
2-3/2007
vol. 15
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Review paper

Migracja zawodowa personelu pielęgniarskiego jako nowe wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia

Grażyna Wójcik
1
,
Zofia Sienkiewicz
,
Irena Wrońska

1.
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu, Akademia Medyczna w Warszawie
Online publish date: 2007/05/10
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe