eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2014
vol. 22
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Motywy wyboru studiów pielęgniarskich na przykładzie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Anna Cisińska
1
,
Grażyna Cisińska
1

1.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Data publikacji online: 2015/03/12
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Czynniki determinujące wybór zawodu bywają zróżnicowane, jednak bardzo często znajdują przełożenie na późniejszą formację zawodową, jakość pracy oraz komfort podmiotów korzystających z usług przedstawicieli danego zawodu.

Cel. Celem przedstawionego badania było poznanie czynników wyboru zawodu pielęgniarki z perspektywy studentów studiów pielęgniarskich.

Materiał i metody. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 135 studentów pierwszego i trzeciego roku studiów pielęgniarskich pierwszego stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wyniki. Największy wpływ na wybór studiów pielęgniarskich miała przydatność wiedzy i umiejętności w życiu codziennym (odpowiedź wskazana przez 52% respondentów) i chęć pomagania ludziom (51,1%).

Wnioski. Najczęściej przez respondentów wskazywane czynniki determinujące wybór kierunku studiów świadczą o podejmowaniu decyzji i planowaniu przyszłości w sposób dojrzały i świadomy, co można uznać za optymistyczną prognozę wyboru zawodu.

Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22 (4): 433–438Introduction. There is variety of nurse profession choosing factors, however they are tend to be reflected in the later professional training, quality of work and entities comfort using these services.

Aim. The purpose of this study was to investigate nurse profession choosing factors from nursing students point of view.

Material and methods. A survey was conducted on population of the first and third year 135 first degree nursing students Health Faculty, University of Medicine in Lodz.

Results. The biggest influence on the choice of study was the knowledge usefulness and skills in everyday life (answer indicated by 52% of respondents) and the desire to help people (51.1%).

Conclusions. The outcome of this survey can be considered as optimistic forecast of profession choice. Most respondents demonstrated mature and aware decision-making and planning way for the future, because of factors indicated by them.

Nursing Topics 2014; 22 (4): 433–438

słowa kluczowe:

wybór zawodu; pielęgniarka

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe