eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2018
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Nadwrażliwość na leki biologiczne. Wytyczne Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Anna Bodzenta-Łukaszyk
,
Grażyna Bochenek
,
Grażyna Sławeta
,
Marita Nittner-Marszalska
,
Joanna Glück
,
Marek L. Kowalski
,
Joanna Makowska
,
Barbara Rymarczyk
,
Grzegorz Porębski

Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 5, 1: 45–50
Data publikacji online: 2018/03/23
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
We współczesnej medycynie leki biologiczne są coraz częściej stosowane w wielu sytuacjach klinicznych, szczególnie u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami zapalnymi i onkologicznymi. Chociaż są zwykle bardzo skuteczne, mogą powodować istotne działania niepożądane o podłożu immunologicznym, będące reakcjami nadwrażliwości lub wynikające z ich własnej aktywności biologicznej. W opracowaniu zaprezentowano za­sady postępowania w reakcjach nadwrażliwości indukowanych lekami biologicznymi. Testy skórne pozostają podstawowym narzędziem diagnostycznym w ocenie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy podanym lekiem a obserwowanymi objawami. Stosowane protokoły desensytyzacji są bezpieczne i skuteczne. System badania i monitorowania bezpieczeństwa terapii biologicznych wymaga dalszego rozwoju i badań.

Biological agents represent an emerging therapeutic option in current medicine. They are widely used in many clinical conditions including inflammatory and oncologic diseases. Although they are highly efficient in many cases, they also can produce significant adverse immunologic reactions due to hypersensitivity or their own biological activity. Here we present management strategies for hypersensitive reactions induced by biological agents. Skin testing is most common diagnostic tool for drug causality assessment. Desensitization protocols have been found to be safe and effective. Pharmacovigilance system and safety of biologic therapies require further extensive research.
słowa kluczowe:

leki biologiczne, nadwrażliwość na leki, działanie niepożądane leków, białka fuzyjne, przeciwciała mono­klonalne

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.