eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank3/2019
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne u dzieci

Agnieszka Szczukocka-Zych
1

1.
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Dziecięcy Szpital Kliniczny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2019; 6, 3: 84–89
Data publikacji online: 2019/10/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są, obok antybiotyków, najczęstszą grupą leków wywołujących reakcje niepożądane u dzieci. Część z tych reakcji stanowią reakcje nadwrażliwości, wśród których wyróżniamy nadwrażliwość selektywną (alergiczną) i nadwrażliwość krzyżową. Każdy z typów nadwrażliwości manifestuje się w postaci charakterystycznych zespołów objawów klinicznych. W diagnostyce, oprócz szczegółowo zebranego wywiadu, znaczenie mają punktowe testy skórne oraz testy śródskórne. Złotym standardem stosowanym do wykluczenia nadwrażliwości na NLPZ jest doustna próba prowokacyjna. W artykule zaproponowano szczegółowy algorytm postępowania u dzieci z podejrzeniem reakcji nadwrażliwości. Ważne zagadnienie stanowi opracowanie alternatywnego leczenia przeciwzapalnego, przeciwbólowego oraz przeciwgorączkowego u pacjentów z potwierdzoną nadwrażliwością na NLPZ.

In addiction to antibiotics, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are the most common group that cause adverse drug reactions in children. Part of these reactions are hypersensitivity reactions, among which selective (allergic) reactions and cross-hypersensitivity are distinguished. Each type of hypersensitivity manifests itself with characteristic clinical symptoms. In diagnostics, in addition to detailed medical history, skin prick tests and intradermal tests are important. The oral provocation test remains the gold standard used to exclude NSAIDs hypersensitivity. The article proposes a detailed diagnostic algorithm for children with suspected hypersensitivity. An important aspect is the development of alternative anti-inflammatory, analgesic and antipyretic therapy in patients with confirmed hypersensitivity to NSAIDs.
słowa kluczowe:

niesteroidowe leki przeciwzapalne, nadwrażliwość, dzieci, alergia na leki

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe