eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
5/2011
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Nadzór endoskopowy w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

Mariusz Wyszkowski
,
Grażyna Rydzewska

Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (5): 279–283
Data publikacji online: 2011/11/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego--Crohna to choroby zapalne o nieznanej etiologii, długim czasie trwania i zwiększonym ryzyku rozwoju dysplazji i raka jelita grubego. Powszechnie akceptowane jest objęcie tych chorych nadzorem w celu wczesnego wykrywania dysplazji i raka jelita grubego. Podstawową metodą jest wykonywanie badań endoskopowych z biopsją błony śluzowej. Aktualne zalecenia większości towarzystw gastroenterologicznych różnią się czasem rozpoczęcia nadzoru i częstością wykonywania badań endoskopowych. Rozwój i zastosowanie nowych technik endoskopowych mogą być pomocne we wczesnym rozpoznawaniu dysplazji i raka jelita grubego. Celem pracy jest przedstawienie zasad nadzoru nad chorymi na nieswoiste choroby zapalne jelit rekomendowanych przez niektóre towarzystwa gastroenterologiczne i endoskopowe.

Ulcerative colitis and Crohn’s disease are inflammatory diseases of unexplained aetiology, chronic duration and increased risk for developing dysplasia and colon cancer. A widely accepted method is the surveillance of the patients for early detection of dysplasia and colon cancer. The basic method is to perform endoscopy with mucosal biopsy. Current recommendations of most gastroenterological societies differ in the point of beginning the surveillance and frequency of endoscopy performed. Development and application of new endoscopic techniques seems to be helpful to identify early dysplasia and colon cancer. The goal of this review is to demonstrate the surveillance of patients with non-specific inflammatory bowel diseases recommended by some gastrointestinal and endoscopic societies.
słowa kluczowe:

wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, nadzór, kolonoskopia, biopsja, dysplazja, rak jelita grubego

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe