eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
5/2010
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Niedrożność żółciowa jelita cienkiego

Grzegorz Naprawa, Joanna Białkowska, Zbigniew Kowalewski, Katarzyna Mikołajczyk, Witold Brzeziński

Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (5): 292–296
Data publikacji online: 2010/11/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Niedrożność żółciowa jelit występuje rzadko. Ocenia się, że stanowi ona 1,4–6% przypadków niedrożności przewodu pokarmowego, a dotyczy 0,4–1,5% osób z kamicą pęcherzyka żółciowego. Początkowe objawy są mało charakterystyczne i zwykle imitują epizod kolki żółciowej. Autorzy przedstawiają dwa przypadki dotyczące pacjentek diagnozowanych z powodu niecharakterystycznych dolegliwości w obrębie przewodu pokarmowego, u których następnie rozpoznano niedrożność żółciową jelita cienkiego. Obie pacjentki zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. W pierwszym przypadku jedynie usunięto złóg zamykający światło jelita cienkiego i nie obserwowano powikłań w okresie pooperacyjnym. W drugim przypadku jednocześnie usunięto złóg z jelita cienkiego i pęcherzyk żółciowy oraz zamknięto przetokę pęcherzykowo-dwunastniczą. Miesiąc po zabiegu w loży po usuniętym pęcherzyku żółciowym pojawił się ropień, który leczono zachowawczo z dobrym skutkiem.

Gallstone ileus is rare condition, accounts for 1.4-6% of all obstructing ileus. It complicates 0.4-1.5% of all cases of cholelithiasis. Symptoms of gallstone obstruction are vague, usually mimic biliary colic. Authors present two cases of patient with gallstone ileus first diagnosed for nonspecific symptoms in alimentary tract. Both patients were operated. In the first case enterolithotomy alone was made. The postoperative course was uneventful. In the second case definitive procedure of cholecystectomy and fistula closure along with enterolithotomy was made. A month later abscess in the site of removed gallbladder was conservative treated with good result.
słowa kluczowe:

niedrożność żółciowa jelit, triada Riglera, zespół Bouvereta, przetoka żółciowo-jelitowa

referencje:
Doogue MP, Choong CK, Frizelle FA. Recurrent gallstone ileus: underestimated. Aust N Z J Surg 1998; 68: 755-6.  
Kożuch M, Jarosz M, Miłek T, et al. Przypadek niedrożności żółciowej jelita cienkiego. Przegl Gastroenterol 2008; 3: 268-70.  
Lubbers H, Mahlke R, Lankisch PG. Gallstone ileus: endoscopic removal of a gallstone obstructing the upper jejunum. J Intern Med 1999; 246: 593-7.  
Muthukumarasamy G, Venkata SP, Shaikh I, et al. Gallstone ileus: surgical strategies and clinical outcome. J Dig Dis 2008; 9: 156-61.  
Andersson PJ, Kullman EP, Halldestam IR, et al. Bouveret’s Syndrome followed by Gallstone Entrapment in the Stomach: An Uncommon Cause Of Upper Gastrointestinal Bleeding and Gastric Retention. Eur J Surg 2000; 166: 183-5.  
Kwok-Kay Yau, Wing-Tai Siu, Ka-Kin Tsui. Migrating Gallstone:From Bouveret’s Syndrome to Distal Small Bowel Obstruction. J Laparoendosc Adv Surg Tech 2006; 3: 256-60.  
Kirchmayr W, Muhlmann G, Zitt M, et al. Gallstone ileus: rare and still controversial. ANZ J Surg 2005; 75: 234-5.  
Buchs NC, Azagury D, Chilcott M, et al. Bouveret’s Syndrome:Management and Strategy of a Rare Cause of Gastric Outlet Obstruction. Digestion 2007; 75: 17-9.  
Bouveret L. Stenose du pylore adherent a la vesicule. Rev Med 1896; 16: 1-16.
Alsolaiman MM, Reitz C, Nawras AT, et al. Bouveret’s Syndrome complicated by distal gallstone ileus after laser lithotropsy using Holmium:YAG laser. BMC Gastroenterol 2002; 2: 15.
Rigler LG, Borman CN, Noble JF. Gallstone obstruction: pathogenesis and roentgen manifestations. JAMA 1941; 117: 1753-9.
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe