facebook linkedin twitter
 
ISSN: 000-1323
Problemy Lekarskie/Medical Problems
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
3/2006
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Niewydolność nerek w przebiegu chorób nowotworowych

Andrzej Stelmach

Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 161–163
Data publikacji online: 2006/09/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W leczeniu onkologicznym wykorzystywane są wszystkie metody, takie jak chirurgia, chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia i immunoterapia. Coraz częściej prowadzone jest leczenie skojarzone, łączące powyższe metody w różnych sekwencjach. Eskalacja dawek i skrócenie czasu leczenia, a także operacje wielonarządowe i leczenie skojarzone z jednej strony prowadzą do wzrostu odsetka wyleczeń, a z drugiej do wzrostu liczby powikłań.
W onkologii, podobnie jak w innych działach medycyny, występuje niewydolność nerek, którą można podzielić na przednerkową, nerkową i pozanerkową. Pierwsza występuje rzadko i jest związana z nasilonymi zaburzeniami wodno-elektrolitowymi lub masywnym krwawieniem. Obecnie, szczególnie u chorych hospitalizowanych, do takich zmian dochodzi wyjątkowo, zwłaszcza że powyższe stany, jak nasilone zaburzenia wodno-elektrolitowe w przebiegu chemioterapii czy leczenia skojarzonego, masywne krwawienie śródoperacyjne lub pooperacyjne są przewidywalne i wyprzedzane przez zespół leczący właściwym postępowaniem. Niewydolność nerkową powodują zarówno stosowane metody onkologiczne, jak i leczenie systemowe z użyciem cytostatyków i innych preparatów onkologicznych oraz promieniowanie jonizujące. Także produkty metabolizmu tkankowego powstające w przebiegu choroby nowotworowej mogą mieć działanie nefrotoksyczne. Kolejną przyczyną niewydolności nerkowej są pierwotne lub przerzutowe nowotwory nerek i związane z tym skutki leczenia, np. usunięcie jedynej nerki czy operacja organooszczędzająca, gdy pozostała część miąższu nerki jest niewydolna w stosunku do potrzeb organizmu. Powszechnie za zasadniczy i najczęstszy powód niewydolności nerek w onkologii uznawana jest właśnie niewydolność nerek w wyniku leczenia, głównie cytostatykami, zwłaszcza nefrotoksycznymi. Dużą grupę stanowi jednak niewydolność pozanerkowa, wywołana upośledzeniem drożności dróg moczowych. Stanowią je nowotwory układu moczowego, miednicy, narządu rodnego i przestrzeni zaotrzewnowej oraz ich powikłania, np. tamponada pęcherza. Kolejna grupa to powikłania jatrogenne, jak podwiązanie moczowodów w przebiegu operacji onkologicznych, zwłaszcza narządu rodnego czy miednicy. Przerzuty nowotworowe do nerek mogą powstać drogą krwionośną, limfatyczną lub też zmiany powstają wskutek rozprzestrzenienia się procesu nowotworowego z sąsiedztwa i mogą prowadzić do zmian...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe