facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
1/2012
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Objawowe bóle głowy

Wojciech Kozubski

Data publikacji online: 2012/06/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Ból głowy jest najczęstszą dolegliwością człowieka i może być spowodowany wieloma przyczynami. Niejednokrotnie stanowi objaw określonej choroby lub zespołu objawowego i wtedy jest to wtórny ból głowy do innych chorób (objawowy ból głowy) lub może być odrębną chorobą i wtedy stanowi pierwotny (samoistny) ból głowy. Objawowe bóle głowy to zwykle jeden z objawów określonych chorób, np. zapalnych, naczyniowych, stanów rozrostowych, czy też wynik urazu głowy, zatrucia lub zaburzeń nastroju. Uważa się, że w skali populacji występują one rzadziej niż samoistne bóle głowy. W związku z po­wyższym istotnym problemem jest różnicowanie, czy ból głowy stanowi objaw towarzyszący innej jednostce nozologicznej lub zespołowi objawowemu, w której etiologia (lub przynajmniej patomechanizm) jest znana, być może choroby poważnej i zagrażającej życiu pacjenta, czy jest chorobą samą w sobie, której istotą jest właśnie ból głowy o niejasnej etiopatogenezie, czyli pierwotny, samoistny ból głowy.

Bóle głowy w chorobach naczyniowych

ośrodkowego układu nerwowegoTa grupa objawowych bólów głowy obejmuje dolegliwości powstałe zarówno na gruncie chorób naczyniowych mózgu (udar mózgu, przemijające napady niedokrwienne), jak i chorób układowych, które obejmują także naczynia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), takich jak nadciśnienie tętnicze czy zapalenie naczyń.Ból głowy w przemijających napadach niedokrwiennych mózguBól głowy nie stanowi zwykle osiowego objawu przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu (transient ischaemic attack – TIA), nie ma także swoistych cech klinicznych. Pojawia się zwykle z początkiem fizykalnych objawów neurologicznych TIA i często trwa dłużej niż objawy fizykalne. Ból głowy występuje u ok. 30% ogółu chorych doznających TIA.

Ból głowy w dokonanym udarze niedokrwiennym

Podobnie jak w przypadku TIA, ból głowy nie stanowi ani powszechnego, ani znamiennego objawu zawału mózgu. Wśród ogółu chorych doznających udaru niedokrwiennego ból głowy pojawia się u 1/5–1/3, częściej u osób w młodym wieku. Podobnie jak w przypadku TIA, ból głowy jest częstszy u chorych z zawałem w obszarze unaczynienia kręgowo-podstawnego (60–80%). Ból głowy może wyprzedzać fizykalne objawy...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.