facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
10/2003
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Objawy kliniczne i postępowanie w stanie padaczkowym

Joanna Jędrzejczak

Przew Lek 2003, 6, 10, 72-76
Data publikacji online: 2004/04/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Stan padaczkowy z patofizjologicznego punktu widzenia definiowany jest jako nawracające napady padaczkowe, pomiędzy którymi nie ma całkowitej normalizacji funkcji komórek nerwowych i powrotu fizjologicznej homeostazy w mózgu. Istotą stanu padaczkowego jest zaburzenie mechanizmu samoistnie kończącego pojedynczy napad padaczkowy i utrzymującego okres, w którym nie może dojść do wystąpienia następnego napadu. Dla celów klinicznych pod nazwą stan padaczkowy rozumiemy napad trwający dłużej niż 30 min lub kilka napadów, pomiędzy którymi chory nie odzyskuje świadomości. Stan padaczkowy prowadzi do poważnych zaburzeń oddechowo-krążeniowych i w konsekwencji do niedotlenienia mózgu. Przedłużająca się aktywność elektryczna w ośrodkowym układzie nerwowym może powodować nieodwracalne uszkodzenie neuronu. Uważa się, że krytycznym momentem jest czas trwania wyładowań. I tak wyładowania trwające ponad 60 min powodują jeszcze odwracalne uszkodzenie neuronu, natomiast wyładowania trwające dłużej (ponad godzinę) doprowadzają do jego śmierci.
Celem pracy jest omówienie objawów klinicznych i postępowania w stanie padaczkowym.


W literaturze spotyka się szereg klasyfikacji stanu padaczkowego. Celesia (1976) oraz Treiman i Delgado-Escueta (1980) zaproponowali uproszczoną wersję klasyfikacji dogodną dla podejmowania natychmiastowych decyzji terapeutycznych, wyodrębniającą 3 typy stanów padaczkowych:
1) uogólniony drgawkowy stan padaczkowy,
2) niedrgawkowy stan padaczkowy (stan padaczkowy napadów częściowych, stan padaczkowy napadów nieświadomości),
3) stan padaczkowy napadów prostych lub ogniskowy stan padaczkowy.

Jednakże należy przyjąć, że tyle jest rodzajów stanów padaczkowych, ile jest typów napadów i w każdym rodzaju napadów może dojść do wystąpienia stanu padaczkowego. Ostatnio uważa się, że w klasyfikacji stanów padaczkowych powinno brać się pod uwagę nie tylko napad padaczkowy, ale również zespół padaczkowy. Do takich stanów padaczkowych zalicza się bioelektryczny stan padaczkowy – padaczkę z ciągłą czynnością zespołu iglicy z falą wolną w czasie snu, stan padaczkowy łagodnej częściowej padaczki okresu dziecięcego i stan padaczkowy jako komplikacja drgawek gorączkowych. Ponadto niektórzy autorzy sugerują, że takie zaburzenia, jak zespół Landaua-Kleffnera są formą przedłużonego stanu padaczkowego [Treiman, 1997].

Najczęściej występują uogólnione drgawkowe stany padaczkowe....


Pełna treść artykułu...
słowa kluczowe:

padaczka, epilepsia, stan padaczkowy, drgawki, napad, uogólniony, częściowy, relanium, benzodiazepin, klonazepam, midazolam, fenytoina, fenobarbital, walproinowy, śpiączka, wyładowania, EEG

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.