eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2019
vol. 69
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Obrażenia i ślady na rękach strzelca spowodowane oddaniem strzału z broni palnej

Maciej Kuliczkowski
1
,
Łukasz Szleszkowski
2

1.
Pracownia Badań Broni i Balistyki, Laboratorium Kryminalistyczne, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Polska
2.
Zakład Medycyny Sądowej, Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska
Arch Med Sadowej Kryminol 2019; 69 (3): 108–128
Data publikacji online: 2020/04/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
1) ocena częstości występowania śladów i obrażeń na rękach osoby oddającej strzał z broni palnej, 2) szczegółowy opis rodzaju takich śladów i obrażeń, 3) szczegółowa ocena mechanizmu ich powstania w odniesieniu do rodzaju broni i amunicji oraz sposobu trzymania broni w chwili strzału.

Materiał i metody
Przeanalizowano 8 przypadków, w których na kończynach górnych osoby oddającej strzał stwierdzono ślady lub obrażenia. W okresie objętym badaniem przetestowano łącznie 217 egzemplarzy broni, w tym 68 egzemplarzy broni pneumatycznej, oddając ok. 1100 strzałów próbnych.

Wyniki
Ślady i obrażenia ujawniono jedynie w ok. 5% strzałów oddanych z danego modelu broni palnej. Nie stwierdzono ich w przypadku broni pneumatycznej. Zmiany te miały postać osmaleń, tatuażu prochowego oraz różnokształtnych otarć naskórka i powierzchownych ran powstałych od poruszających się elementów broni (zamka, kurka). Niektóre z nich odwzorowywały budowę ruchomych części broni.

Wnioski
W praktyce kryminalistycznej i sądowo-lekarskiej szczegółowa wiedza na temat rodzaju i mechanizmu powstania śladów i obrażeń na rękach strzelca może mieć istotną wartość dowodową w sprawie dotyczącej użycia broni palnej. Wyniki niniejszej analizy potwierdzają konieczność prowadzenia dalszych badań i obserwacji w tym zakresie.Aim of the study
1) evaluation of the frequency of occurrence of traces and injuries on hands of persons firing firearms, 2) detailed description of types of traces and injuries as mentioned above, 3) detailed evaluation of the mechanism of their arising in respect to types of firearms and ammunition, and the way of holding firearms during shooting.

Material and methods
The material consisted of 8 cases in which traces or injuries were found on the upper limbs of the person firing the shot. A total of 217 firearms, including 68 pneumatic firearms, were tested during the period under investigation, with approximately 1100 sample test shots.

Results
Traces and injuries were only revealed in about 5% of all shots fired from a particular type of firearm. They were not found in the case of pneumatic firearms. The lesions took the form of singeing, gunpowder tattooing, and various shapes of epidermal abrasions and superficial wounds caused by moving elements of firearms (lock, hammer). Some of them reflected the design of the moving parts of the firearms.

Conclusions
In criminal and forensic medical practice, detailed knowledge of the type and mechanism of traces and injuries on the shooter’s hands may have significant evidential value in cases concerning the use of firearms. The results of this analysis confirm the need for further study and observation in this area.

słowa kluczowe:

balistyka, broń palna, GSR, obrażenia rąk, strzelec

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe