facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
3/2004
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Ocena częstotliwości występowania depresji poporodowej

Alfred Reroń
,
Barbara Gierat
,
Hubert Huras

Gin Prakt 2004, 12, 3, 32-35
Data publikacji online: 2004/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Częstość występowania zaburzeń depresyjnych w połogu waha się od 10 do 30 proc. proc. Celem przeprowadzonego badania było oszacowanie częstotliwości oraz przyczyn występowania depresji poporodowej u położnic, które urodziły w Katedrze Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie od 1 października 2003 r. do 1 marca 2004 r. Badaniem objęto 200 kobiet.
Wnioski: depresja poporodowa występuje częściej u starszych wieloródek, mających średnie wykształcenie i mieszkających w dużym mieście (<50 tys. ludności). Nie stwierdzono natomiast związku między sposobem ukończenia ciąży a występowaniem zaburzeń psychicznych. Poród przedwczesny sam w sobie nie zwiększa prawdopodobieństwa wystąpienia depresji poporodowej, jednak wcześniactwo i jego ewentualne następstwa powodują narastanie u matek poczucia niepokoju, napięcia i lęku o życie dziecka, które w konsekwencji mogą doprowadzić do psychicznego wyczerpania organizmu i wystąpienia zespołu depresyjnego.

Prevalence of the depression disturbances during puerperium range from 10 to 30%. The aim of this study was to asses prevalence rate and risk factors of the postpartum depression in women who delivered in The Department of Obstetrics and Gynecology of The Jagiellonian University in Cracow between 1 X 2003 to 1 III 2004 year. 200 women underwent examination.
Conclusion: postpartum depression occur more often in older multigravida with higher educational level who living in big city (more then 50 000 people). There is no correlation between the way of delivery and postpartum depression. Preterm delivery doesn’t increase rate of postpartum depression but prematurity and all consequences provoke anxiety and emotional tension about child and finally may case exhaustion and postpartum depression.
słowa kluczowe:

depresja, depresja poporodowa, poród przedwczesny, wcześniactwo

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe