eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2017
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena jakości życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w zależności od stopnia zaawansowania choroby według GOLD

Katarzyna Pawłowska
,
Anna Doboszyńska

Data publikacji online: 2017/10/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z głównych przyczyn chorobowości i śmiertelności na całym świecie. Nowy podział zaawansowania choroby według GOLD odzwierciedla indywidualny wpływ choroby na pacjenta, co jest bardzo istotne w praktyce, gdyż na jej podstawie ustala się jego leczenie oraz dalsze postępowanie terapeutyczne.
Cel pracy. Ocena jakości życia chorych w zależności od stopnia zaawansowania choroby według GOLD.
Materiał i metody. Badaniem objęto 136 chorych w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Badani mieli rozpoznaną w karcie leczenia przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (J44) na podstawie zaleceń GOLD. W badaniu posłużono się analizą dokumentacji medycznej wraz z wynikiem badania spirometrycznego z szpitalnego systemu CliniNET. Wykorzystano Kwestionariusz SGRQ-C, Test Oceny Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc oraz Zmodyfikowaną Skalę Duszności mMRC.
Wyniki i wnioski. W badanej grupie chorych najmniej liczną grupę stanowiły osoby należące do kategorii zaawansowania choroby GOLDc. Nowa klasyfikacja spowodowała, że niektórzy chorzy z poprzedniej klasyfikacji GOLD 2007 z łagodną, umiarkowaną i ciężką postacią zostali zaklasyfikowani do najcięższej kategorii GOLDD. Chorzy z kategorii GOLDc ocenili swoją jakości życia znacznie lepiej niż chorzy w kategorii GOLDB. Wykazano, że wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania choroby następuje pogorszenie jakości życia chorych. Nowa klasyfikacja zaawansowania choroby według GOLD podnosi świadomość, że do trafnej oceny należy brać pod uwagę wiele różnych elementów oceny stanu zdrowia. Należy pamiętać, że w każdym stopniu zaawansowania choroby jakość życia chorych na POChP może się mieścić w zakresie od dość dobrego do bardzo złego.

słowa kluczowe:

POChP; jakość życia; GOLD kategorie

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe