en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2011
vol. 49
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na toczeń rumieniowaty układowy – aspekty praktyczne

Monika Swacha
,
Ewa Więsik-Szewczyk
,
Marzena Olesińska

Reumatologia 2011; 49, 6: 419–425
Data publikacji online: 2011/12/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Powikłania sercowo-naczyniowe są przyczyną 20–30% zgonów chorych na toczeń rumieniowaty układowy (TRU). Występują one w tej grupie chorych częściej i w młodszym wieku niż w populacji ogólnej (tab. I). Przyczyny tego zjawiska nie zostały wyjaśnione. Na przyspieszony rozwój miażdżycy wpływają zaburzenia lipidowe, współistniejące zapalenie oraz być może stosowanie glikokortykosteroidów. W pracy przedstawiono tradycyjne i swoiste dla TRU czynniki wpływające na rozwój miażdżycy (tab. II). Zwrócono uwagę na korzyści wynikające z kontroli aktywności choroby i stosowania leków antymalarycznych. Omówiono miejsce badań obrazowych w diagnostyce miażdżycy, w tym badania ultrasonograficznego tętnic szyjnych z oceną grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej (intima-media thickness – IMT). Obecnie nie ma jednoznacznych zaleceń dotyczących profilaktyki pierwotnej i wtórnej wśród chorych na TRU. Zaproponowano strategię postępowania, której wprowadzenie może zmniejszyć ryzyko rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych (tab. III).

Cardiovascular disease is one of the leading causes of deaths in patients with systemic lupus erythematosus (SLE). It occurs more often and at a younger age than in the general population (Table I). The causes of this phenomena have not yet been explained. Accelerated atherosclerosis is related to elevated total cholesterol, coexisting autoimmunization and chronic glucocorticoids treatment. In practice, patients with SLE are treated as a group of high risk of cardiovascular complications. In the paper authors present classic and SLE – specific risk factors leading to atherosclerotic vascular events (Table II). Attention is focused on probable benefits of antimalarial treatment. The significance of additional imagining investigations, including carotid duplex for assessment of intimae media thickness/plaque, in diagnosis of atherosclerosis is reviewed. At the moment no clear recommendations have been defined related to primary and secondary preventive methods for SLE patients. Finally, a strategy of management is proposed (Table III).
słowa kluczowe:

toczeń rumieniowaty układowy, powikłania sercowo-naczyniowe, ryzyko, postępowaniefacebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.