eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
6/2009
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena skuteczności leczenia pacjentów z objawami krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego hospitalizowanych na Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach

Szymon Głowacki
,
Henryk Komoń
,
Krzysztof Kicki
,
Paweł Ziękiewicz
,
Henryk Gomuła
,
Krzysztof Zinkiewicz

Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4, 6: 316-320
Data publikacji online: 2009/12/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel: Ocena skuteczności leczenia chorych hospitalizowanych z powodu krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP). Podjęto próbę zdefiniowania czynników prognostycznych wpływających na końcowy wynik tego leczenia.

Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 109 chorych leczonych na Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach (WSS) od 1 stycznia 2005 r. do 31 marca 2009 r. Wśród nich byli 34 kobiety i 75 mężczyzn w wieku 15-89 lat. Średnia wieku wynosiła 63 lata. U wszystkich chorych powodem hospitalizacji było krwawienie z GOPP. W leczeniu farmakologicznym obok postępowania przeciwwstrząsowego (w uzasadnionych przypadkach) stosowano inhibitory pompy protonowej (IPP) i leki przeciwkrwotoczne. Istotnym elementem postępowania terapeutycznego było badanie endoskopowe z oceną zmian patologicznych dokonywaną wg klasyfikacji Forresta oraz Rockalla. Analizie poddano czas, jaki upłynął od chwili przyjęcia chorego na oddział do wykonania procedury endoskopowej. Analizowano długość tego czasu w zależności od rodzaju rozpoznanych zmian morfologicznych GOPP, ilości przetoczonych preparatów krwi, czasu hospitalizacji oraz konieczności leczenia operacyjnego.

Wyniki: Wyniki badań opracowano statystycznie. Stwierdzono związek między okresem wykonania procedury endoskopowej a czasem hospitalizacji. Pozostałe badane parametry nie charakteryzowały się znamiennością statystyczną.

Aim: To evaluate the efficiency of treatment of the sick hospitalized because of the bleeding from the upper gastrointestinal tract. An attempt was made to define the prognostic factors affecting the final result of the treatment.

Material and methods: The survey involved a group of 109 patients hospitalized at the General Surgery Ward of the Provincial Specialistic Hospital in Siedlce between 1 January 2005 and 31 March 2009. The group included 34 women and
75 men aged 15 - 89. The average patient was 63. All of the patients suffered from the bleeding from the upper gastrointestinal tract, which was the actual reason of hospitalization. The pharmacological treatment, apart from the anti-shock procedure used in reasonable cases, included proton pump inhibitors as well as anti-bleeding medicines. An essential element of the therapeutic procedure was the endoscope examination accompanied by the evaluation of pathological change performed in accordance with Forrest’s and Rockall’s classifications. The period of time was analyzed which passed from the patient’s admission to the hospital to the endoscopic procedure, depending on the kind of the actual morphological changes to the upper gastrointestinal tract, the amount of blood-based preparations transfused, the time of hospi-talization, as well as the need for surgical treatment.

Results: The result of the survey was statistically analyzed. The relationship between the period before the endoscopic procedure and the total period of hospitalization was proved. The remaining parameters did not prove to have a statistical character.
słowa kluczowe:

krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP), procedura endoskopowa, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe