eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
3/2008
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Ocena stężenia TNF-α w surowicy dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
,
Jacek Pająk
,
Halina Woś
,
Bożena Gabryel
,
Sabina Więcek
,
Maciej Kajor

Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (3): 149–153
Data publikacji online: 2008/06/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wprowadzenie: Czynnik martwicy nowotworów a (TNF-α) jest ważnym mediatorem zapalenia odpowiedzialnym za wiele objawów klinicznych w nieswoistych zapaleniach jelit.
Cel: Ocena stężenia TNF-α w surowicy dzieci chorych na nieswoiste zapalenie jelit oraz próba wykazania związku jego stężenia z wybranymi objawami klinicznymi i mutacją genu NORD2/CARD15.
Materiał i metody: Badaniami objęto 78 dzieci w wieku 4–18 lat (średnia 14 lat), 38 z chorobą Leśniowskiego-Crohna, 40 z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Rozpoznanie choroby ustalono na podstawie kryteriów Porto. Grupę kontrolną stanowiło 23 dzieci w podobnym przedziale wiekowym z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego. Zawartość TNF-α w surowicy u badanych dzieci oznaczono metodą ELISA przy użyciu zestawu firmy Bender.
Wyniki: Stężenie TNF-α w grupie dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna było znamiennie statystycznie wyższe w porównaniu z dziećmi z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i grupy kontrolnej (p=0,007). Nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic w stężeniu TNF-α w zależności od stanu odżywienia i aktywności choroby w badanych grupach dzieci. W analizie stężenia TNF-α u wszystkich dzieci z co najmniej jedną mutacją genu NOD2/CARD15 (R702W, G908R, L1007fs) nie wykazano różnic znamiennie statystycznych.
Wnioski: Wykazano wyższe stężenie TNF-α u dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna, nie stwierdzono związku z wy- stępowaniem objawów klinicznych oraz mutacją genu NOD2/CARD15 u badanych dzieci.


Introduction: TNF-α is an important inflammatory mediator and it plays a substantial role in creating numerous clinical symptoms in inflammatory bowel diseases.
Aim: The aim of this study was to evaluate the concentration of TNF-α in blood serum of children with IBD as well as an attempt to correlate its concentration with selected clinical symptoms and mutation of the NOD2/CARD15 gene.
Material and methods: The study comprised 78 children, aged between 4 and 18 years (mean 14 years), 38 with Crohn’s disease and 40 with ulcerative colitis. The diagnosis was established on the basis of the Porto criteria. The control group comprised 23 children, in a similar age range, with functional disorders of the alimentary tract. The concentration of TNF-α in blood serum of the examined children was detected with the ELISA method, by using the set produced by Bender.
Results: The concentration of TNF-α in the group of children with Crohn’s disease was statistically significantly higher than the concentration in children with ulcerative colitis and the control group (p=0.007). We did not find any statistically significant differences in TNF-α concentration in relation to the nutritional state and disease activity in the examined groups of children. The analysis of TNF-α concentration in children with at least one mutation of NOD2/CARD15 (R702W, G908R, L1007fs) gene did not show statistically significant differences.
Conclusions: A higher concentration of TNF-α in children with Crohn’s disease was observed but we did not find a correlation between clinical symptoms and mutation of the NOD2/CARD15 gene.
słowa kluczowe:

TNF-α, nieswoiste zapalenia jelit

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe