facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
3/2003
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Ocena wybranych aspektów życia psychicznego i seksualnego kobiet w okresie okołomenopauzalnym

Violetta Skrzypulec
,
Agnieszka Drosdzol
,
Justyna Ferensowicz
,
Krzysztof Nowosielski

Gin Prakt 2003, 11, 26-34
Data publikacji online: 2004/03/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Okresowi perimenopauzalnemu często towarzyszą objawy związane z zaburzeniem stanu psychicznego i aktywności seksualnej kobiet. Celem pracy jest ocena wybranych aspektów życia psychicznego i seksualnego kobiet w okresie okołomenopauzalnym przy użyciu samodzielnie opracowanego kwestionariusza wieku średniego. Badaniem objęto grupę 230 kobiet w wieku perimenopauzalnym. Kryterium kwalifikacji pacjentki do grupy badanej był wywiad kliniczny sugerujący rozpoczynające się lub trwające klimakterium oraz wiek kobiet od 45. do 60. roku życia. Opierając się na momencie wystąpienia menopauzy pacjentki podzielono na 4 grupy. Narzędziem badawczym był samodzielnie opracowany kwestionariusz, składający się z indeksu Blatta-Kuppermana, skal depresji: Becka, Yesavage’a (GDS), Zunga, skali patologii seksualnej kobiet Lwa-Starowicza oraz pytań dotyczących życia intymnego. Badanie wykazało, iż w okresie okołomenopauzalnym ulegają nasileniu zaburzenia depresyjne, następuje obniżenie aktywności seksualnej, libido oraz częstości współżycia. Depresyjne zaburzenia nastroju ujawniły się u 39,1 proc. badanych kobiet, zaś zaburzenia seksualne dotyczyły 31 proc. Głównymi przyczynami zaburzeń seksualnych są: spadek zainteresowania współżyciem, odczucie obniżenia własnej atrakcyjności oraz dyspareunia. Skale kliniczne są użytecznymi narzędziami w rozpoznawaniu depresji i patologii seksualnych w badaniach przesiewowych. Kwestionariusz wieku średniego jest dobrym narzędziem pracy, użytecznym w zakresie wczesnej diagnostyki zaburzeń psychicznych i seksualnych oraz oceny dynamiki ich przebiegu i profilaktyki.

Perimenopausal period is often connected with disorders of mental condition and sexual activity in women. The aim of the study was to evaluate selected aspects of mental and sexual life in perimenopausal women with the use of an individually developed Middle-Aged Questionnaire. A group of 230 women in the climacteric period were subjected to an analysis. The criteria of qualification for the investigated group included: patient’s medical history, which revealed climacteric symptoms and the age of women (45–60 years). The patients were divided into four groups depending on the moment of the menopause occurrence. The research tool was an individually developed questionnaire consisting of: Blatt-Kupperman’s Index, Beck Depression Scale, GDS, Zung Depression Scale, Sexual Disorders Scale for Women by Lew-Starowicz and questions about intimate life. The research showed the intensification of depressive disorders in the perimenopausal period. There was a decrease of sexual activity, libido and frequency of sexual intercoursse in climacteric women. Depressive mood disorders were revealed in 39.1% of investigated women while sexual disorders in 31% of them. The main reasons for sexual disorders were: reduced interest in sexual life, feeling of decrease of own attraction, dyspareunia. The clinical scales are useful tools for diagnosing depression and sexual disorders in screening. The Middle-Aged Questionnaire is a good work tool, which is helful in early diagnosis of mental and sexual disorders and it allows monitoring their course and prevention.
słowa kluczowe:

menopauza, kwestionariusz, depresja, seksualność, badania przesiewowe

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.