eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena wydolności funkcjonalnej pacjentów przed zabiegiem neurochirurgicznym i po jego wykonaniu

Robert Ślusarz
,
Marzena Kubiatowska
,
Justyna Szrajda
,
Beata Haor
,
Małgorzata Józwicka

Data publikacji online: 2011/03/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Przygotowanie pielęgniarskie chorego do zabiegu operacyjnego (neurochirurgicznego) stanowi istotne uzupełnienie przygotowania
lekarskiego oraz zapewnia pacjentowi poczucie komfortu psychicznego w okresie zarówno przed operacją, jak i po jej wykonaniu,
a także determinuje pozytywny jej przebieg i zakończenie. Ocena wydolności funkcjonalnej chorego przed zabiegiem operacyjnym i po
jego przeprowadzeniu jest podstawowym elementem rozpoznania pielęgniarskiego, składową diagnozy pielęgniarskiej.

Cel pracy. Głównym celem pracy była ocena wydolności funkcjonalnej chorych przed zabiegiem neurochirurgicznym i po jego wykonaniu.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 94 chorych hospitalizowanych na Oddziale Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego
we Włocławku. U wszystkich badanych wykonano jeden zabieg operacyjny, przygotowując chorego w trybie planowym. Chorych
poddano dwukrotnej ocenie klinimetrycznej - przed zabiegiem neurochirurgicznym i po nim. Do oceny wydolności funkcjonalnej chorego
przed zabiegiem operacyjnym i po nim zastosowano Skalę Oceny Samodzielności Funkcjonalnej (FIM) oraz Skalę Glasgow wyników końcowych
(GOS). W ocenie występujących dolegliwości bólowych posłużono się Analogowo-Wzrokową Skalą Bólu (VAS). Oceny stopnia
samodzielności chorego po zabiegu operacyjnym dokonano za pomocą Skali Karnofsky’ego (KPS). Na przeprowadzenie badań uzyskano
zgodę Komisji Bioetycznej.

Wyniki i wnioski. Znaczna większość badanych po zabiegu neurochirurgicznym wykazywała lepszą wydolność funkcjonalną w porównaniu
z okresem przed zabiegiem. Dolegliwości bólowe w istotny sposób wpływają na wydolność funkcjonalną chorego przed zabiegiem
neurochirurgicznym i po jego wykonaniu, co oznacza, że ból jest czynnikiem ograniczającym samodzielność chorego. Przeważająca liczba
pacjentów po zabiegu neurochirurgicznym wymaga nieznacznej pomocy ze strony opiekunów w wykonywaniu podstawowych czynności.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (4): 379-383


Introduction. Nursing preparation of a patient for a neurosurgical procedure complements medical preparation and gives the patient
psychological comfort before and after the surgery. It also determines positive course and outcome of the surgery. Functional capacity
assessment before and after the surgery is a basic element of the nursing diagnosis.

Aim of the study. The aim of the study was functional capacity assessment in patients before and after neurosurgical procedure.

Material and methods. The study included 94 patients of Neurosurgical Ward, Provincial Hospital, Włocławek. All patients underwent one
scheduled operation. They were assessed clinimetrically twice - before and after the operation. To assess functional capacity before and after the surgery Functional Independence Scale (FIM) and Glasgow Outcome Scale (GOS) were used. Visual Analogue Scale (VAS) was
used to assess pain. Patient’s independence after the surgery was assessed using Karnofsky Performance Scale (KPS). The study was approved
by the Bioethical Commission.

Results and conclusions. Most patients’ functional capacity improved after the surgery. Pain significantly influenced patients’ functional
capacity before and after neurosurgical operation, which means that pain limits patients’ independence. After the operation patients were
significantly more independent in daily life activities than before the surgery.

Nursing Topics 2010; 18 (4): 379-383
słowa kluczowe:

wydolność funkcjonalna; zabieg neurochirurgiczny; pacjent

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe