eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology Supplements
Bieżący suplement Archiwum Reumatologia
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
1/2021
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Od Redaktora

Maria Maślińska

Data publikacji online: 2021/09/28
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Szanowni Czytelnicy!


Podczas ogólnopolskiej konferencji Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?, zorganizowanej pod patronatem czasopisma naukowego Reumatologia przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, specjaliści z różnych dziedzin medycyny omówią swoje doświadczenia w zmaganiach z pandemią SARS-CoV-2.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy na łamach czasopisma Reumatologia ukazało się kilkanaście artykułów dotyczących różnych aspektów choroby COVID-19 widzianych oczami reumatologów, immunologów, pediatrów, wakcynologów czy psychiatry. Teksty te nadal są aktualne i myślę, że mogą stanowić punkt wyjścia do dyskusji o tym, co pozostało bez zmian, a co się zmienia. Dla naukowców i myślicieli pandemia jest wyjątkowym doświadczeniem mobilizującym do badań i analiz w celu walki zarówno z zakażeniem, jak i z procesami przebiegającymi w sferze somatycznej, ale też psychicznej. Zaistniała sytuacja jest również wyzwaniem dla wszystkich modeli ochrony zdrowia i długo będzie jeszcze dogłębnie analizowana.


Aby przybliżyć uczestnikom Konferencji treści opublikowanych w czasopiśmie Reumatologia artykułów, oddajemy zbiór tekstów, które ukazywały się od początku pandemii. Artykuły napisali autorzy rozmaitych specjalności z różnych części świata, jednak w każdej publikacji szczególnie uwzględniono problemy osób z chorobami reumatycznymi.


Mam nadzieję, że materiały te będą dla Państwa ciekawym i wartościowym uzupełnieniem Konferencji.

Wydanie suplementu dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki

DNK/SP/522763/2021.


Maria Maślińska


redaktor naczelna


czasopisma Reumatologia
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.