eISSN: 2084-9842
ISSN: 1643-9279
Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2011
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Operacje neurootologiczne w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Witold Szyfter
,
Łukasz Borucki

(Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi 2011; 2: 36–40)
Data publikacji online: 2011/10/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Od 1995 r. w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej leczono 64 chorych z powodu patologii podstawy czaszki linii bocznej. Zajmowano się chorobami nowotworowymi i zapalnymi oraz zaburzeniami neurofizjologicznymi. Operowano pacjentów z nerwiakami nerwu przedsionkowo-ślimakowego, przyzwojakami kości skroniowej, usznopochodnymi ropniami mózgowia oraz konfliktami naczyniowo-nerwowymi. Wykonano również operacje wszczepienia implantów pniowych i zaopatrzenia pourazowych płynotoków usznopochodnych. Zastosowano różne dostępy chirurgiczne przez kość skroniową: petrosektomię, dostęp przedbłędnikowy, podskroniowy i tylnozatokowy. We wszystkich przypadkach monitorowano czynność nerwu twarzowego. Przedstawiono wyniki operacji neurootologicznych.

In the ENT Department of Poznań University of Medical Sciences, 64 patients were treated for lateral skull base pathologies. Patients with tumours, inflammatory disorders and neurophysiological pathologies were treated in the department. Patients suffering from paragangliomas of the temporal bone, acoustic neuroma, otogenic brain abscess, and neurovascular conflicts were treated in the department. Brain stem implants and management of temporal bone CSF leaks were also performed in the department. Different surgical approaches were used: petrosectomy, trans labyrinthine, retrosigmoid and infratemporal. In all cases the monitoring of the facial nerve was used. Results of neuro otological surgery are presented.
słowa kluczowe:

neurootologia, nerwiak nerwu przedsionkowo-ślimakowego, usznopochodne ropnie mózgowia

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.