eISSN: 2084-9842
ISSN: 1643-9279
Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
6.04

(57.69)
 
Czasopismo jest indeksowane w bazach Index Copernicus i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Półrocznik „Postępy Chirurgii Głowy i Szyi” jest czasopismem wydawanym przez Katedrę i Klinikę Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Publikowane są w nim prace kazuistyczne. Prace nadsyłane do Redakcji są recenzowane. Czasopismo dostępne jest również w formie elektronicznej.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie.
REDAKCJA

Adres
Katedra i Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. +48 61 869 13 87
faks +48 61 869 16 90
www.orl.amp.edu.pl

redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Witold Szyfter

z-ca redaktora naczelnego
prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski

sekretarze redakcji
dr n. med. Daniela Mielcarek-Kuchta
dkuchta2001@yahoo.de
dr n. med. Piotr Dąbrowski
dabpio@poczta.wprost.p

Redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal
Redaktorzy językowi
Arleta Czarnik,
Beata Pasturczak-Lewandowska


Lista recenzentów
dr hab. Paweł Burduk
prof. dr hab. Dariusz Jurkiewicz
prof. dr hab. Janusz Klatka
prof. dr hab. Maciej Misiołek
dr hab. Kamal Morshed
prof. dr hab. Grzegorz Namysłowski
dr hab. Wioleta Pietruszewska
dr hab. Anna Sinkiewicz
prof. dr hab. Czesław Stankiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Szyfter
prof. dr hab. Witold Szyfter
dr hab. Marcin Szymański
dr hab. Małgorzata Wierzbicka
dr hab. Jerzy Wójtowicz
prof. dr hab. Jacek Składzień

Czasopismo „Postępy Chirurgii Głowy i Szyi” jest indeksowane w Index Copernicus oraz przez MNiSW.
Wydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).
WYDAWCA

Adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie

tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Mikołaj Lasocki
tel. +48 61 822 77 81 w. 504
kom. +48 512 027 378
m.lasocki@termedia.pl

Dział Dystrybucji i Prenumeraty
Jolanta Jankowiak
tel./faks: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2084-9842
ISSN: 1643-9279
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe