eISSN: 2084-9842
ISSN: 1643-9279
Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
6.04

(57.69)
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Czasopismo jest indeksowane w bazach Index Copernicus i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Półrocznik „Postępy Chirurgii Głowy i Szyi” jest czasopismem wydawanym przez Katedrę i Klinikę Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Publikowane są w nim prace kazuistyczne. Prace nadsyłane do Redakcji są recenzowane. Czasopismo dostępne jest również w formie elektronicznej.

Copyright: © 2020 Katedra i Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. To jest czasopismo Open Access, wszystkie opublikowane artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.

Liczba wydań: 2 zeszyty rocznie.
REDAKCJA

Adres
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. +48 61 869 13 87
faks +48 61 869 16 90
www.orl.amp.edu.pl

redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Witold Szyfter

z-ca redaktora naczelnego
prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski
prof. dr hab. med. Małgorzata Wierzbicka

sekretarz redakcji
dr n. med. Piotr Dąbrowski
dabpio@poczta.wprost.p

Redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

Redaktorzy językowi
Arleta Czarnik,
Beata Pasturczak-Lewandowska


Lista recenzentów
prof. dr hab. Paweł Burduk
prof. dr hab. Dariusz Jurkiewicz
prof. dr hab. Janusz Klatka
prof. dr hab. Maciej Misiołek
dr hab. Kamal Morshed
prof. dr hab. Wioleta Pietruszewska
prof. dr hab. Czesław Stankiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Szyfter
prof. dr hab. Witold Szyfter
dr hab. Marcin Szymański
prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka
dr hab. Jerzy Wójtowicz
prof. dr hab. Jacek Składzień

Czasopismo „Postępy Chirurgii Głowy i Szyi” jest indeksowane w Index Copernicus oraz przez MNiSW.
Wydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).
WYDAWCA

Adres
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. +48 61 869 13 87
faks +48 61 869 16 90
www.orl.amp.edu.pl
(na zlecenie Katedry i Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Mikołaj Lasocki
tel. +48 61 822 77 81 w. 504
kom. +48 512 027 378
m.lasocki@termedia.pl

Dział Dystrybucji i Prenumeraty
Jolanta Jankowiak
tel./faks: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2084-9842
ISSN: 1643-9279
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.