eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
2/2006
vol. 1
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Opis przypadku
Zastosowanie terapii fotodynamicznej w paliatywnym leczeniu raka przełyku i wpustu

Marek Pazurek
,
Ewa Małecka-Panas

Przegl Gastroenterol 2006; 1, 2: 105-109
Data publikacji online: 2006/06/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Rak przełyku jest nowotworem o złym rokowaniu i 5-letnie przeżycie osiąga tylko ok. 10% chorych. Leczenie chirurgiczne jest leczeniem z wyboru, jednakże w większości przypadków w zaawansowanej fazie choroby z licznymi przerzutami do innych narządów może być zastosowana jedynie terapia paliatywna. Cel: Ocena skuteczności terapii fotodynamicznej jako paliatywnej metody leczenia zaawansowanego raka przełyku. Materiał i metody: Poddano obserwacji 4 pacjentów z dysfagią trwającą ponad 3 mies. Dysfagia dotyczyła pokarmów stałych i papkowatych. U wszystkich osób choroba była zaawansowana z przerzutami do innych narządów (węzły chłonne, płuca, wątroba). Światło przełyku było silnie zwężone. W obrazie RTG i TK nie stwierdzono przetok przełykowo-oskrzelowych i naciekania na sąsiadujące naczynia krwionośne. Podano protoporfirynę (Photofrin) dożylnie w dawce 2 mg/kg masy ciała, a następnie po 48 godz. naświetlono powierzchnię zwężenia laserem Diomed 630 PDT (2 W) o długości fali 630 nm, dostarczając 350 J energii w ciągu 720 sekund na segment o długości 2,5 cm. W górnej i środkowej części przełyku dokonano 2 naświetleń na każdy 2,5 cm segment przełyku. Wyniki: W 3 przypadkach uzyskano prawidłowe światło przełyku i zmniejszenie nasilenia dysfagii. W 1 przypadku nastąpiła niewielka poprawa. Wnioski: Terapia fotodynamiczna jest obiecującą, mało inwazyjną procedurą w leczeniu paliatywnym raka przełyku i wpustu.

Introduction: Esophageal carcinoma has poor prognosis and five years survival is reached only in 10% of patients. Surgery is the present standard of treatment, but palliative therapy can be only applied in most of patients with advanced and metastatic stage of disease. Aim: To assess the usefulness of photodynamic therapy as a kind of palliative treatment in advanced esophageal carcinoma. Material and methods: Four patients with dysphagia to solid and pap like food were observed. Dysphagia has been presented longer than 3 months before admission. All patients had advanced stage of the neoplastic disease with metastases in distant organs (lymph nodes, lungs or liver) and very narrow oesophagus lumen. No infiltration in local blood vessels and no broncho-esophageal fistulas have been detected on X-ray imaging and CT scans. All patients were not fit for radical surgical treatment. Photofrin of 2 mg/kg b.m. was administered intravenously 48 hours before irradiation by Laser Diomed 630 PDT (2 W) with laser beam of 630 nm wave length and 350 J energy to the length of 2,5 cm of esophagus in time 720 sec. In upper part of esophagus and midesophagus two illuminations have been performed to each segment of 2.5 cm length. This procedure has been repeated 2 days later. Result: In three cases normal esophageal lumen has been obtained as well as the reduction of dysphagia. In one case the slight widening of stricture has been observed. Conclusion: Photodynamic therapy is promising minimally invasive technique in palliative treatment of esophageal cancer and cardia.
słowa kluczowe:

rak przełyku, leczenie paliatywne, terapia fotodynamiczna

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe