eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2022
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Pacjenci z objawową niepowikłaną chorobą uchyłkową jelita grubego – postępowanie w gabinecie lekarza POZ

Jarosław Daniluk
1

1.
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Lekarz POZ 1/2022
Data publikacji online: 2022/03/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Uchyłki okrężnicy, będące uwypukleniami ściany jelita, są jedną z najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w obrębie jelita grubego u pacjentów zgłaszających się zarówno do gastroenterologów, jak i lekarzy POZ. U większości osób pozostają one bezobjawowe, ale u ok. 25% pacjentów rozwinie się choroba uchyłkowa o różnym stopniu nasilenia – od objawowej niepowikłanej choroby uchyłkowej (ONChU) do choroby powikłanej (zapalenie, krwawienie). Do typowych objawów ONChU zaliczamy bóle brzucha, wzdęcia i zmienny rytm wypróżnień. W praktyce lekarza POZ częstym problemem jest różnicowanie pomiędzy ONChU a zespołem jelita drażliwego. Strategia leczenia ONChU obejmuje eliminację zgłaszanych objawów, poprawę jakości życia pacjentów oraz zapobieganie powikłaniom. Zgodnie z aktualnym polskim konsensusem interdyscyplinarnym w terapii ONChU należy zastosować, oprócz modyfikacji stylu życia, dietę bogatą w błonnik rozpuszczalny i rifaksyminę. Pomimo obiecujących wyników leczenia istnieje potrzeba opracowania dalszych badań w celu ustalenia optymalnego schematu terapii, jak również określenia czynników prognostycznych nasilenia choroby.

Colonic diverticula, which are outpouchings of the intestinal wall, are one of the most frequently identified colon abnormalities among patients reporting to gastroenterologists or general practitioners. While most people remain asymptomatic, about 25% of patients will develop diverticular disease of varying degrees of severity - from symptomatic uncomplicated diverticular disease (SUDD) to a complicated disease (diverticulitis, haemorrhage). Typical SUDD symptoms include abdominal pain, bloating, and change of bowel rhythm. Very often it is general practitioners who deal with the problem of differentiating between SUDD and irritable bowel syndrome. The treatment strategy for SUDD includes the elimination of reported symptoms, improving the quality of life of patients and preventing complications. The therapy includes the modification of lifestyle, dietary fibre, and rifaximin. Despite promising results, there is a need to develop further research to determine the optimal therapy scheme, as well as to determine the prognostic factors of the severity of the disease.
słowa kluczowe:

niepowikłana choroba uchyłkowa jelita grubego, ONChU, ostre zapalenie uchyłków, rifaksymina, dysbioza

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.